))     ((

Lapset ja vanhemmat ry  |  Tue toimintaamme  |  Yhteystiedot  |  Referenssit  |   Palaute  |  Greetings card  |  Foorumi  |  Linkkejä  Verkkokauppa

Web: yllapito@vanhemmat.com Espoo          Viimeinen päivitys: tiistai 19. kesäkuuta 2012          Copyright © vanhemmat.com          extract from a register

     

Lapset ja vanhemmat ry

Tue toimintaamme

Yhteystiedot

Referenssit

Palaute

Alkusivulle:

  

Finland värdesätter inte kontakten mellan pappa och barn inom skilsmässofamiljer.

Finska staten har berövat vårt lands skilsmässofamiljers barn och pappor rätten till ett normalt familjeliv.  Finska myndigheter och beslutsfattare bryter obemärkt mot medborgarnas mänskliga rättigheter och mot internationella humanitära avtal, varje dag. Vårt lands domstolsväsende är korrumperat, och inte ens polisen försöker trygga medborgarnas rättsskydd, utan förverkligar feministorganisationernas och kvinnorörelsens mans- och pappafientliga politik, vars främsta mål är att bygga ett samhälle som passar enbart för kvinnor.  Vårt lands president Tarja Halonen stöder genom sina ställningstaganden kvinnorörelsens strävanden.

På dessa sidor www.vanhemmat.com berättar man om dessa kränkningar mot mänskliga rättigheter.

...........................................................................................................................................

 

Greetings card:

Keskustelufoorumi:

1 500 käyttäjää ovat kirjoittaneet 30 000 viestiä