Rekisteröidy

Teemu Lamberg - Asianajotoimisto Astrea Oy

Tähän keskusteluryhmään voit kirjoittaa ”anonyyminä” ilman rekisteröintiä ja ennakkosensuuria - sana on vapaa!


Vieras

Re: Teemu Lamberg - Asianajotoimisto Astrea Oy

ViestiKirjoittaja Vieras » Su Syys 17, 2017 8:31 am

Kysymyksiä totuuden etsijöille...

Petri Laakkonen hiippailee Ari Savolaisen asunnon ulko-ovella ja jättää sinne paketteja viewtopic.php?f=25&t=6481 (Miksi ?)

Elisa Hannele Kissa -Öberg on suunnitellut tosissaan Ari Olavi Savolaisen murhaamista viewtopic.php?f=38&t=7564 (Miksi ?)

Ehdoton

Re: Teemu Lamberg - Asianajotoimisto Astrea Oy

ViestiKirjoittaja Ehdoton » Su Syys 17, 2017 9:51 am

563/1998

15 luku

Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan
................................................................................................................................................................................................


1 §

Perätön lausuma tuomioistuimessa


  Jos

  1) todistaja tai asiantuntija tuomioistuimessa,

  2) asianosainen tuomioistuimessa totuusvakuutuksen nojalla kuulusteltaessa tai

  3) muu henkilö tuomioistuimessa valan tai vakuutuksen nojalla

  antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta tuomioistuimessa vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

2 §

Perätön lausuma viranomaismenettelyssä


  Jos

  1) joku valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä,

  2) muu kuin rikoksesta epäilty rikosasian esitutkinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa tai

  3) muu kuin poliisilain (493/1995) 38 §:n 2 momentissa tarkoitetussa asemassa oleva poliisitutkinnassa tai siihen rinnastettavassa viranomaismenettelyssä henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa

  antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

  Oikeushenkilön lakimääräinen edustaja, jota esitutkinnassa kuulustellaan tämän oikeushenkilön rangaistusvastuuta selvitettäessä, rinnastetaan rikoksesta epäiltyyn.

3 §

Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa


  Jos 1 §:ssä tarkoitetussa perättömässä lausumassa

  1) aiheutetaan vakava vaara, että tuomioistuin tuomitsee syyttömän vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen tai jonkun huomattavasti ankarampaan seuraamukseen kuin mihin hänet muutoin tuomittaisiin tai että tuomioistuin varsin todennäköisesti tekee asianosaiselle muuten erityisen tuntuvaa vahinkoa aiheuttavan väärän päätöksen,

  2) totuudenvastaisuus tai salaaminen koskee erityisen merkityksellistä seikkaa tai

  3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti

  ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä perättömästä lausumasta tuomioistuimessa vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

4 §

Tuottamuksellinen perätön lausuma


  Joka

  1) todistajana tai asiantuntijana tuomioistuimessa tai

  2) totuusvakuutuksen, valan tai vakuutuksen nojalla tuomioistuimessa tai oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä

  huolimattomuudesta antaa väärän tiedon asiassa tai salaa siihen kuuluvan seikan, on tuomittava tuottamuksellisesta perättömästä lausumasta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

5 §

Yritetty yllytys perättömään lausumaan


  Joka yrittää taivuttaa toista 1―3 §:ssä tarkoitettuun rikokseen, on tuomittava yritetystä yllytyksestä perättömään lausumaan sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

6 §

Väärä ilmianto


  Joka antaa esitutkinta- tai muulle viranomaiselle taikka tuomioistuimelle väärän tiedon ja siten aiheuttaa vaaran, että ilmiannettu pidätetään, vangitaan tai joutuu muun pakkokeinon kohteeksi tai joutuu syytteeseen tai tuomitaan rangaistukseen tai muuhun rikosoikeudelliseen seuraamukseen virheellisin perustein, on tuomittava väärästä ilmiannosta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

7 §

Todistusaineiston vääristeleminen


  Joka saadakseen syyttömän tuomituksi rangaistukseen tai muuten toista vahingoittaakseen kätkee, hävittää, turmelee, muuntaa tai muuten vääristää tuomioistuimessa tai rikosasian esitutkinnassa todisteena tarpeellisen esineen, asiakirjan tai muun todisteen, jolla hänen tietensä on merkitystä asiassa, on tuomittava todistusaineiston vääristelemisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

  Todistusaineiston vääristelemisestä tuomitaan myös se, joka 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa antaa perättömäksi tai vääristellyksi tietämänsä todisteen käytettäväksi tai itse käyttää sitä harhauttavalla tavalla tuomioistuimessa tai rikosasian esitutkinnassa.

8 §

Törkeä todistusaineiston vääristeleminen


  Jos todistusaineiston vääristelemisessä

  1) aiheutetaan vakava vaara, että syytön tuomitaan vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen,

  2) rikoksen kohteena on erityisen merkityksellinen todiste tai

  3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti

  ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä todistusaineiston vääristelemisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

finlex.fi http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980563

Vieras

Re: Teemu Lamberg - Asianajotoimisto Astrea Oy

ViestiKirjoittaja Vieras » Su Syys 17, 2017 6:31 pm

YLE

Petteri Orpo kertoo Facebookissa: Vaimoani häiriköity ja uhkailtu pitkään, "nyt riittää"

Häiriköinnin taustalla on Orpon mukaan perättömien tietojen levittäminen valemedioissa

Petteri Orpo 16.9.2017 klo 17:18

YLE > Lue koko juttu https://yle.fi/uutiset/3-9836475


Petteri Orpo, on sinulla isot murheet... :) Mutta mitä olet mieltä Ari Savolaisen murheista, esim. hänen kahdesta valheellisen todistelun seurauksena saamasta lähestymiskiellosta.

Vieras

Re: Teemu Lamberg - Asianajotoimisto Astrea Oy

ViestiKirjoittaja Vieras » Pe Syys 22, 2017 2:01 pm

Miten rikosilmoitus etenee?

Vieras

Re: Teemu Lamberg - Asianajotoimisto Astrea Oy

ViestiKirjoittaja Vieras » La Syys 23, 2017 9:45 am

Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Thomas Elfgren, laita linkki selaimesi suosikkeihin niin pysyt tietoisena 24/7 miten sikamaisella tavalla Espoon Poliisi (Lauri Hakkala) kyykyttää tämän keskustelufoorumin ylläpitäjää.

Vieras

Re: Teemu Lamberg - Asianajotoimisto Astrea Oy

ViestiKirjoittaja Vieras » Su Syys 24, 2017 6:40 am

Teemu Lamberg, lue tuo tavaamalla... :)

Joukkoviestinnän vastuulaki

◾ Verkkojulkaisun määritelmää (2.1.6 §) selvennettiin. Uuden määritelmän mukaan verkkojulkaisuun kuuluisi vain julkaisijan tuottama tai käsittelemä materiaali. Uhka keskustelupalstoille väistyi: keskustelupalstat eivät enää olisi osa verkkojulkaisua, eikä mm. päätoimittajavastuu koskisi niitä. Jokainen siis vastaa omista kirjoituksistaan samalla tavalla kuin tähänkin asti. Lisäksi lain perusteluissa sanottiin, että verkkojulkaisuja olisivat vain julkaisut, joita päivitetään säännöllisesti kokonaisuudessaan. Näin esimerkiksi yhdistysten sivut tai verkkoportaalit eivät olisi verkkojulkaisuja.

effi https://effi.org/sananvapaus/joukkoviestinnan.html

Vieras

Re: Teemu Lamberg - Asianajotoimisto Astrea Oy

ViestiKirjoittaja Vieras » Su Syys 24, 2017 6:50 am

Joukkoviestinnän vastuulaki

Eduskunta on hyväksynyt muutoksin lain sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräitä siihen liittyviä lakeja (HE 54/2002 vp). Lakia kutsutaan usein sananvapauslaiksi. Laki ei kuitenkaan käsittele sananvapauden turvaamista, vaan sananvapauden käyttämisestä aiheutuvia vastuita ja velvollisuuksia. Oikeampi nimitys laille on siis joukkoviestinnän vastuulaki.

Perustuslakivaliokunta ehdotti 11.2.2003 julkaistussa mietinnössään (PeVM 14/2002 vp) lakiin muutoksia, jotka korjaavat suurimman osan alkuperäisen hallituksen esityksen epäkohdista. Eduskunta hyväksyi lain perustuslakivaliokunnan ehdottamin muutoksin 17.2.2003.

Perustuslakivaliokunnan ehdottamia muutoksia:

◾ 1.2 § lisättiin seuraava maininta: "Tätä lakia sovellettaessa ei viestintään saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa." On hyvä, että myös lakitekstissä sanotaan selvästi, että lakia on tulkittava perusoikeusmyönteisesti.

◾ Verkkojulkaisun määritelmää (2.1.6 §) selvennettiin. Uuden määritelmän mukaan verkkojulkaisuun kuuluisi vain julkaisijan tuottama tai käsittelemä materiaali. Uhka keskustelupalstoille väistyi: keskustelupalstat eivät enää olisi osa verkkojulkaisua, eikä mm. päätoimittajavastuu koskisi niitä. Jokainen siis vastaa omista kirjoituksistaan samalla tavalla kuin tähänkin asti. Lisäksi lain perusteluissa sanottiin, että verkkojulkaisuja olisivat vain julkaisut, joita päivitetään säännöllisesti kokonaisuudessaan. Näin esimerkiksi yhdistysten sivut tai verkkoportaalit eivät olisi verkkojulkaisuja.

◾ 3.1 § korjattiin siten, että yksityishenkilöä kohdellaan yksityishenkilönä silloinkin, kun hän pitää sivuja yllä taloudellisen hyödyn tavoittelemiseksi.

◾ Hallituksen esityksen mukaan verkkojulkaisut ja ohjelmat olisi pitänyt arkistoida kahdeksi tai kolmeksi kuukaudeksi (6 §). Tallennusvelvollisuutta lyhennettiin kolmeen viikkoon. Tämä on hyvä asia, mutta se ei kuitenkaan ratkaise perusongelmaa. Miksi verkkojulkaisuja pitää ylipäätään tallentaa? Miksi ei riittäisi, että jos joku näkee verkkojulkaisussa viestinnän sisältöön perustuvan rikoksen, niin hän tulostaa kyseisen sivun ja menee sen kanssa tekemään poliisille rikosilmoituksen?

Multimedian tai esimerkiksi opetusohjelmien tallentaminen kolmeksikin viikoksi on kallista. Lisäksi muutosten tallentamiseen voidaan tarvita versionhallintatyökaluja ja asiantuntemusta, mikä voi muodostua ongelmaksi varsinkin yhdistyksille ja pienille yrityksille. On myös epäselvää, miten pitäisi suhtautua personoituihin dynaamisesti luotuihin sivuihin. Jos jokainen käyttäjä näkee omanlaisensa sivun, niin pitääkö kaikki versiot tallentaa?

Lain perusteluissa sanottiin, että julkaisun pitäminen saatavilla täyttää tallennusvelvollisuuden, mikä on hyvä asia. Hieman epäselväksi kuitenkin jää, että lasketaanko kolmen viikon tallennusvelvollisuus alkavaksi siitä hetkestä, jolloin sivut on laitettu ensimmäisen kerran yleisön saataville vai siitä hetkestä, kun sivut ovat viimeksi olleet yleisön saatavilla.

Lisäksi on huomattava, että verkkojulkaisun määritelmän selventäminen osaltaan myös vähensi tallennusvelvollisuudesta aiheutuvia haittoja (vain verkkojulkaisut ja ohjelmat on tallennettava).

◾ Tunnistamistietojen tallennusvelvollisuus on poistettu kokonaan. Tämä on erittäin hyvä asia.

◾ Perustuslakivaliokunnan mietintö sisälsi joitakin muitakin hyviä muutoksia.

Yhteenvetona hallituksen esitys muuttui perustuslakivaliokunnan käsittelyssä merkittävästi paremmaksi, vaikka joitakin ongelmia jäi. Perustuslakivaliokunta teki hyvää työtä, mistä he ansaitsevat kiitokset.

effi https://effi.org/sananvapaus/joukkoviestinnan.html

Vieras

Re: Teemu Lamberg - Asianajotoimisto Astrea Oy

ViestiKirjoittaja Vieras » To Syys 28, 2017 10:16 am

Julkinen tiedote nettikiusaajan uhreille

Elisa Hannele Kissa-Öberg ei ole poistanut blogistaan ainuttakaan loukkaavaa
ja valheellista kirjoitusta kenestäkään ihmisestä, kaikki on yhä julkisesti esillä


Elisa käyttää Googlea hyväkseen levittääkseen loukkaavia - ja valheellisia kirjoituksiaan
mahdollisimman tehokkaasti!

Kopioikaa viestit talteen ja tehkää poliisille rikosilmoitus, niin minäkin juuri tein!

Elisan Google-blogi https://plus.google.com/109048524560673138597

Vieras

Re: Teemu Lamberg - Asianajotoimisto Astrea Oy

ViestiKirjoittaja Vieras » To Syys 28, 2017 2:32 pm

Elisa julkaisee kahdessa web-osoitteessa Ari Savolaista
loukkaavia valheellisia kirjoituksia.

1) https://plus.google.com/109048524560673138597
2) http://lizthecat.blogspot.fi

Vieras

Re: Teemu Lamberg - Asianajotoimisto Astrea Oy

ViestiKirjoittaja Vieras » To Syys 28, 2017 4:47 pm

Alla on 73 Elisa Hannele Kissa-Öbergin kirjoittamaa ja julkaisemaa valheellista ja loukkaavaa kirjoitusta Espoolaisesta Ari Savolaisesta.

1. https://plus.google.com/109048524560673 ... HAoNsDwTKK
2. https://plus.google.com/109048524560673 ... oWkVckqxGJ
3. https://plus.google.com/109048524560673 ... uH8t3yTikw
4. https://plus.google.com/109048524560673 ... tvyYYK7QTr
5. https://plus.google.com/109048524560673 ... 7T9WnmdgmH
6. https://plus.google.com/109048524560673 ... HPhSgryApY
7. https://plus.google.com/109048524560673 ... eBHk7LoJCw
8. https://plus.google.com/109048524560673 ... gLFx5iDRU7
9. https://plus.google.com/109048524560673 ... FboxhVajqi
10. https://plus.google.com/109048524560673 ... C9SnD5oHeb
11. https://plus.google.com/109048524560673 ... Ap8toWnXhG
12. https://plus.google.com/109048524560673 ... zQwnunRDhr
13. https://plus.google.com/109048524560673 ... noPyF5QuFa
14. https://plus.google.com/109048524560673 ... FLJFFk5fgJ
15. https://plus.google.com/109048524560673 ... HTjfkGToAD
16. https://plus.google.com/109048524560673 ... uz88YVMY4v
17. https://plus.google.com/109048524560673 ... vw3rZ3oM9c
18. https://plus.google.com/109048524560673 ... NES4j85Gry
19. https://plus.google.com/109048524560673 ... LEUwCCisg4
20. https://plus.google.com/109048524560673 ... LHrzvbJRbL
21. https://plus.google.com/109048524560673 ... SHSpA5zCcS
22. https://plus.google.com/109048524560673 ... 5JEHf1sjbb
23. https://plus.google.com/109048524560673 ... zCLCjBvnQ7
24. https://plus.google.com/109048524560673 ... t7zPgHPoWX
25. https://plus.google.com/109048524560673 ... SDX4QwuhxN
26. https://plus.google.com/109048524560673 ... M9FuDAWcA9
27. https://plus.google.com/109048524560673 ... Ng9wFNvawZ
28. https://plus.google.com/109048524560673 ... KYs4U9VyK4
29. https://plus.google.com/109048524560673 ... NMW42nCmKa
30. https://plus.google.com/109048524560673 ... t45Js227zg
31. https://plus.google.com/109048524560673 ... fYAwY49cqV
32. https://plus.google.com/109048524560673 ... FfagdmUNJX
33. https://plus.google.com/109048524560673 ... 539WnwUWni
34. https://plus.google.com/109048524560673 ... AsBtjLujRp
35. https://plus.google.com/109048524560673 ... qQ5At3LWrG
36. https://plus.google.com/109048524560673 ... 6nK98RjDmh
37. https://plus.google.com/109048524560673 ... NWeiishq7b
38. https://plus.google.com/109048524560673 ... yGck2cagSi
39. https://plus.google.com/109048524560673 ... gEETCLdnY8
40. https://plus.google.com/109048524560673 ... aZni1yhZrh
41. https://plus.google.com/109048524560673 ... 5JSiZqbLWd
42. https://plus.google.com/109048524560673 ... YcbZ2PJsAg
43. https://plus.google.com/109048524560673 ... emLzVLWMLL
44. https://plus.google.com/109048524560673 ... wotRSNTehH
45. https://plus.google.com/109048524560673 ... E6UrimPAtF
46. https://plus.google.com/109048524560673 ... JrmXWy9ecs
47. https://plus.google.com/109048524560673 ... 957tqjRK7m
48. https://plus.google.com/109048524560673 ... qBXG3QtHrB
49. https://plus.google.com/109048524560673 ... hAQRNfHM1t
50. https://plus.google.com/109048524560673 ... fWBM7arAMF
51. https://plus.google.com/109048524560673 ... 4DAfuNP4bv
52. https://plus.google.com/109048524560673 ... Qw6tJUZbWy
53. https://plus.google.com/109048524560673 ... Z7o2hb8S6f
54. https://plus.google.com/109048524560673 ... s6tswyerD2
55. https://plus.google.com/109048524560673 ... Ryena6xzeU
56. https://plus.google.com/109048524560673 ... EBhTK15Ydh
57. https://plus.google.com/109048524560673 ... ZsYeGACQS7
58. https://plus.google.com/109048524560673 ... AE23gGfRc6
59. https://plus.google.com/109048524560673 ... j34Xhwipgd
60. https://plus.google.com/109048524560673 ... TCuwCUuuV1
61. https://plus.google.com/109048524560673 ... hAQSGTZhDU
62. https://plus.google.com/109048524560673 ... ayzaZuwSo2
63. https://plus.google.com/109048524560673 ... e7P2p8ApKJ
64. https://plus.google.com/109048524560673 ... 3VhgG79TNL
65. https://plus.google.com/109048524560673 ... bQrL5trbF8
66. https://plus.google.com/109048524560673 ... PemUFBmZFp
67. https://plus.google.com/109048524560673 ... XdBmX3Lbs2
68. https://plus.google.com/109048524560673 ... gjQSar2Mgp
69. https://plus.google.com/109048524560673 ... TgCLcMFDjR
70. https://plus.google.com/109048524560673 ... CdgKemHw2Z
71. https://plus.google.com/109048524560673 ... FXNmnhKEMt
72. https://plus.google.com/109048524560673 ... 8tkYn8pVHZ
73. https://plus.google.com/109048524560673 ... QWRJNi6oN8

Kiitos tiedoista

Re: Teemu Lamberg - Asianajotoimisto Astrea Oy

ViestiKirjoittaja Kiitos tiedoista » Ma Loka 16, 2017 3:43 pm

Tässä paljastus mikä motivoi Petri Kullervo Laakkosta antamaan Ari Savolaisesta
vääriä todistuksia eri viranomaisille!

Petri Kullervo Laakkosen 4.4.2015 klo 20.35 lähettämä s-viesti eräälle pastorille:

Kun kerran arvon pastorin maallinen ymmärräys ei asian vakavuuteen riitä, niin eiköhän asiaa tutkiva viranomainen osaa asian selittää siten, että arvon pastorikin sen ymmärtää.

Puolustuvoimissa on erittäin hyvä sanonta asiaanne: "Olette joko osa ongelmaa tai osa ratkaisua"

Tällä hetkellä näen Teidät ja Savolaisen vain osana ongelmaa.

Jos arvon pastori pitää lähes kymmenen kunnianloukkauksesta tuomiooita saaneen miehen puheita arvossaan, niin se osoittaa arvon pastorilta varshin heikkoa ihmistuntemusta.

Kun päädyin Savolaisen kotisivuilla pedofilia-osastoon syyttömänä pedofiliasta yleisen pilkan kohteeksi, päätin että sillä sivuja ylläpitävällä sanakarilla tulee oleman vain kaksi vaihtoehtoa elämässään, joko vankila tai mileisairaala ja minä ene lepää, ennenkuin hän päätyy jompaam kumpaan paikkaan kalterien taakse.

Ja koska arvon pastori näkyy valinneen puolensa, niin te myös vastaatte teoistanne. Tässä yhteiskunnassa todistajan aseman hämmentäminen on edelleenkin kriminalisoitu ja se on yleisen syyttäjän alainen rikos.
Petri Laakkonen


Petri Laakkonen 4.4.2015 >

"päätin että sillä sivuja ylläpitävällä sanakarilla tulee oleman vain kaksi vaihtoehtoa
elämässään, joko vankila tai mileisairaala ja minä ene lepää, ennenkuin hän päätyy
jompaam kumpaan paikkaan kalterien taakse."


Tuota päätöstä Petri Kullervo Laakkonen on toteuttanut antamalla Ari Savolaisesta
lukuisia valheellisia todistuksia eri viranomaisille.

Vieras

Re: Teemu Lamberg - Asianajotoimisto Astrea Oy

ViestiKirjoittaja Vieras » Pe Marras 03, 2017 6:44 am

Elisa Hannele Kissa-Öberg suunnitteli Espoolaisen Ari Savolaisen murhaamista vuonna 2014.

Heinolan poliisi sai vihiä "murhasuunnitelmasta" jonka seurauksena kaksi poliisia teki ratsian
aamupäivällä 30.7.2014 Elisan asuntoon.

Elisa Hannele "Black Faraday" Kissa-Öberg kertoo poliisien tekemästä ratsiasta murha.info
keskustelufoorumilla 30.7.2014.

Koska murhasuunnitelman kohde oli Ari Savolainen päätti Espoon poliisi ettei asiassa aloiteta
esitutkintaa.

Kuva

Todisteet: viewtopic.php?f=38&t=7564

Jälkiviisaille

Re: Teemu Lamberg - Asianajotoimisto Astrea Oy

ViestiKirjoittaja Jälkiviisaille » To Marras 23, 2017 11:25 am

Laki sanoo, että asianajajilla on ehdoton totuudessapysymisvelvollisuus.

Länsi -Suomen Syyttäjänvirasto on päättänyt, että tuo velvoite ei koske
asianajaja Teemu Lambergia.

Kihlakunnansyyttäjä Katariina Nikkari antoi Teemu Lamberglle oikeuden
esittää jatkossakin valheellista tietoa Espoolaisesta Ari Savolaisesta.

Tämän keskustelufoorumin ylläpitäjästä saa esittää julkisesti valheellista
ja loukkaavaa tietoa joutumatta vastuuseen.


"kustannusrajoitteisen" esitutkinnan asiakirjat voi tilata: 020 5626500

Länsi-Suomen Syyttäjänvirasto > Asianumero: E 17/8215

Vieras

Re: Teemu Lamberg - Asianajotoimisto Astrea Oy

ViestiKirjoittaja Vieras » Pe Joulu 01, 2017 5:54 pm

Hakukone Google pakotti Elisa Kissa-Öbergin siivoamaan
tunkionsa lukuisien valituksien jälkeen!


Bloggerissa suhtaudutaan käyttöehtojen - ja Bloggerin sisältökäytännön rikkomuksiin vakavasti.
Bloggerissa ei sallita ahdistelua tai kiusaamista, kerrotaan käyttöehdoissa ja muutahan copycat
blogissa ei ollutkaan.

Kuva

http://nettiriivaajat.blogspot.fi/2017/11/ohi-on.html

Vieras

Re: Teemu Lamberg - Asianajotoimisto Astrea Oy

ViestiKirjoittaja Vieras » Ma Joulu 18, 2017 5:47 pm

Kuva
Black Faraday = Elisa Hannele Kissa-Öberg

EdellinenSeuraava

Paluu » Asiaa lakimiehistä & naisista