Rekisteröidy

Lastensuojelu vaikenee islamismin ongelmista

Tähän ryhmään voit kirjoittaa ”anonyyminä” ilman rekisteröintiä - sana on vapaa!


sensuuri jyllää

Lastensuojelu vaikenee islamismin ongelmista

ViestiKirjoittaja sensuuri jyllää » To Syys 07, 2017 4:18 pm

Lastensuojelun lopetettava hyssyttely islamismin tuottamista ongelmista

Islamismi eli poliittinen islam tarkoittaa islamin tulkintoja, jotka painottavat uskonnon poliittis-yhteiskunnallista luonnetta, mitä kautta islam ymmärretään paitsi uskonnoksi myös poliittiseksi ideologiaksi.
Fundamentalismi perustuu sille lähtökohdalle, että jokin ajatusten lähde, usein kirja, on erehtymätön ja täydellinen. Radikalisoituminen tarkoittaa henkilön aatemaailman muuttumista eri tekijöiden vaikutuksesta mustavalkoisemmaksi. Kun väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, se oikeutetaan tai siihen kannustetaan aatemaailmalla perustellen, on kyse väkivaltaisesta ekstremismistä. Jihadisti puolestaan on aseellista taistelua vääräuskoisia vastaan kannattava islamisti.


Islamistien mukaan valtioita tulisi hallita islamin uskonnollisten arvojen ja islamilaisen lain mukaan eli pyrkiä teokratiaan, maailman huonoimpaan hallintomuotoon joka säännönmukaisesti ehkäisee valtioiden tieteellisen ja teknologisen kehityksen.

Islamistit haluavat hallita maailmaa poliittisen islamin kautta asettamalla kalifaatin mahdollisimman moneen maahan. Muslimiveljeskunta pyrkii estämään assimilaatiota eurooppalaiseen yhteiskuntaan muodostamalla islamilaisia rinnakkaisyhteiskuntia Eurooppaan.

Islamissa on kuitenkin piirteitä, jotka eivät sovi yhteen länsimaisten oikeusperiaatteiden tai ihmisoikeuksien kanssa, esimerkkinä vaikkapa naisten huono asema. Terrori-iskut ovat nykyään kaikkialla maailmassa yli 90 %:sti islamistien vastuulla.

Kansainvälisen politiikan professori Bassam Tibi pitää ongelmallisena sitä, että Skandinaviassa ja Saksassa ei ole kyetty näkemään eurooppalaisten muslimien moninaisuutta ja puuttumaan niiden islamistisiin suuntiin.
Tibi näkee tulevaisuuden vaihtoehdoiksi joko islamin eurooppalaistumisen tai Euroopan islamisoituminen.
Multikulturalistinen ajatus eriytyneiden ryhmien rauhanomaisesta rinnakkaiselosta on Tibin mukaan illuusio ( Maahanmuutto ja turvallisuus, 2016, 101)

Julkisessa keskustelussa ovat vastakkain näkökanta syrjäytymisestä ja länsimaiden väärinkäytöksistä ja toisaalta islam-kriittiset näkemykset islamista itsessään radikalisoitumisen syinä.
Joissakin tutkimuksissa on kumottu syrjäytyminen radikalisoitumisen syynä; jihadismi vetää puoleensa usein keskiluokkaisia ja koulutettuja nuoria miehiä.
Väkivaltaisista jihadisteista valtaosa on toisen ja kolmannen polven maahanmuuttajia, jotka ovat joko syntyneet Euroopassa tai tulleet Eurooppaan lapsina, opiskelijoina tai pakolaisina. Suuri osa jihadisteista (jopa 25%) on islamiin palanneita, eli käännynnäisiä (Creutz ym, 2015, 2) ja yhä suurempi osa käännynnäisiä eurooppalaisia naisia.

Ranskalainen jihadismitutkija Olivier Roy ei hyväksy edes teesiä eurooppalaisen islamin radikalisoitumisesta . Hän kääntää asetelman ja sanoo radikalismin islamisoituneen.
– He tekevät tekoja islamin nimeen, mutta kellään heistä ei ole varsinaista tietoa koko uskonnosta.

Muslimien integraatiomahdollisuuksista käydään väittelyä, jossa vuorottelevat kielteinen, kriittinen ja valtavirtaistunut myönteinen diskurssi. Keskustelussa sekoitetaan ja vääristellään käsitteitä: turvapaikanhakijoista tehdään pakolaisia, islamismista islamia, islamin kritiikistä islamofobiaa ja vihapuhetta ja maahamuuttokriittisistä maahanmuuttovastaisia ja rasisteja.

Jihadismin tutkija, sotatieteiden maisteri Atte Kalevan mukaan on oikein tuomita terrori-iskut, teot ja niiden tekijät samoin kuin jihadistinen ideologia ja fundamentaali islam ja pyrkiä löytämään ne keinot, joilla löydetään turvapaikanhakijoiden tai suomalaisten muslimien joukosta ne, joilla on alttiutta ja viehtymystä fundamentaalin islamin tulkintaan ja sen seurauksena mukana tulevaan jihadistiseen väkivaltaan tai ylipäätään väkivaltaan.

Kaleva painottaa, että kollektiivinen viha kaikkia maahanmuuttajia kohtaan ei ole oikein eivätkä maahanmuuttajat ole mikään yhtenäinen ryhmä.

Tutkija Aini Linjakumpu puhuu Kansan Uutisissa asioita väärin painottavasta uskonnollistamisesta, josta kärsivät kaikki.

Hän näkee uskonnollistamiseksi esimerkiksi median helpon tavan kysyä muslimikulttuurista Suomessa asuvilta uskonnollisilta johtajilta. He luonnollisesti painottavan kulttuurinsa uskonnollisia puolia.
– Pitäisi kuunnella monenlaisia ääniä.
Linjakummun mukaan on monenlaista ja monenvahvuista islamia, hyvin maallistunuttakin.

Jaakko Hämeen- Anttilan mukaan on tärkeintä suojella länsimaista yhteiskuntaa valumasta iskujen korostamisen myötä poliisivaltioksi. Terroriin tulee tarttua tiukasti, mutta vastatoimia ei pidä liioitella eikä ennen kaikkea kohdistaa maltilliseen muslimiväestöön, joka on säännöllisesti sanoutunut irti teoista.
Myös kansanedustaja Eija- Riitta Korhola kehottaa säästämään kiukun sivullisten maahanmuuttajien sijaan vastuullisille poliitikoille.

Teemu Tammikon mukaan terroristit ovat nykypäivän arkkivihollisia, joihin on helppo ulkoistaa kaikki paha. Leena Malkin mielestä liika terrorismin pelko voi jopa heikentää turvallisuutta; eurooppalaisten olisi syytä hyväksyä se, että iskuja saattaa tapahtua.

Jukka Hankamäki puolestaan väittää, että islamistisen terrorismin syy on islam ja muhamettilaisen kulttuurin vuosisatoja vanha eurooppalaisen elämäntavan ja väestörakenteen romutusyritys, joka ratkaistaan maahanmuuttopolitiikkaa rationalisoimalla
. Suomessa 19 vuotta asunut lääkäri Ashraf Benyamin varoittaa Suomen päättäjiä turvapaikanhakijoista ja imaami Jamil Jamal on todennut, että Suomen kannattaisi sulkea rajansa terroristien maahan pääsyn ehkäisemiseksi.Maltillista poliittista islamia ei ole


Tutkija Alan Salehzadeh haluaa erottaa maltillisen uskonnollisen ja aggressiivisen poliittisen islamin ja varoittaa että islamistinen ideologia ei rajoitu ainoastaan Isisiin, Al-Qaidaan tai muun selkeästi terroristisen järjestön aktiiveihin, vaan se saa tukea sadoilta tuhansilta normaalisti yhteiskunnassa toimivilta ihmisiltä kaikkialla maailmassa. Sekä shiioilla että sunneilla on poliittisen islamin suhteen samanlaiset tavoitteet. He haluavat saada valtaa ja perustaa islamilaisen hallituksen.

Salehzadeh väittää, että maltillista poliittista islamia ei enää ole olemassa. Kaikki poliittisen islamin kannattajat uskovat, että täytyy noudattaa sharia-lakia ja että perustuslaki täytyy muuttaa islamin sääntöjen mukaiseksi. Tämä yhdistää paitsi fundamentaaleja muslimeita, myös niitä ns. “maltilliseksi” itseään luokittelevia poliittisen islamin edustajia. Näihin lukeutuu esimerkiksi Turkin AKP ja Egyptin Muslimiveljeskunta.

Salehzadeh korostaa, että valtaosa islamistien terrori-iskuista kohdistuu maltillisiin muslimeihin Lähi-idässä ja Afrikassa.

Poliittisesta islamista hissuttelu ja sen vaarallisuuden vähättely ovat negatiivisia ilmiöitä, jotka heikentävät koko maanosan turvallisuutta ja myös täällä asuvien maltillisten muslimien asemaa, Alan Salehzadeh varoittaa ja ihmettelee miksi Helsingin Sanomat ja Yleisradio ovat toistuvasti yrittäneet vaientaa häntä.

Vaikka maltillisia muslimeja on paljon jaottelu uskonnolliseen ja poliittiseen islamiin on ongelmallinen.
Islamissa uskonnollinen laki, sharia, on sekä koko uskonelämän että yhteiskunnan perusta toisin kuin kristinuskossa, jossa uskonnollinen laki on lakkautettu kokonaan ja uskonto ja valtio ovat tietoisesti kytketyt erilleen erottamalla valtio ja uskonnot toisistaan.


Valtaosa muslimeista kannattaa shariaa

Toronton yliopiston islamin globaalisaation tutkimusta johtavan professorin Katherine Bullockin mukaan kalifaatin ja sharia-lain tukeminen eivät ole ”radikaalia” islamia vaan islamin luonnollinen osa on kalifaatin ja sharia-lain tukeminen. Hän väittää, että islamilainen valtio ei ole radikalisoitunutta islamia, vaan islamin normatiivinen tavoite.

Tutkija Hamed Abdel-Samad väittää, että "Isis on Koraanin laillinen lapsi".
Isis-järjestö soveltaa omasta mielestään tarkalleen sitä, mitä profeetta Muhammed on määrännyt Koraanissa eli Muhammedin sanoja ja tekoja ei tutkita niiden historiallisessa kontekstissa, jossa ne ovat syntyneet, vaan ne siirretään nykyaikaan. Koraanin viimeisimmät 206 suuraa, jotka korostavat taistelua, väkivaltaisuutta ja moraalisesti tiukkuutta ja joissa puhutaan totaalisesta sodasta vääräuskoisia vastaan, voidaan Abdel-Samadin mielestä kutsua Koraanin manifestiksi. Aikaisemmat säkeet, joissa saarnataan moninaisuuden, suvaitsevaisuuden, uskonnonvapauden ja rauhanomaisen rinnakkainelon puolesta, kumotaan Medinan ajalla kirjoitetuissa suurissa pätemättöminä: puhutaan abrogaatiosta.

Abdel-Samadin mielestä muslimipakolaisten integrointia ei edistä, että lisätään islamilaisten järjestöjen poliittista arvovaltaa tai annetaan islamin uskonnolliselle yhdyskunnalle samanlainen virallinen asema kuin mitä kristillisillä kirkoilla on. Abdel-Samad odottaa muslimipakolaisten ottavan etäisyyttä myös osaan kulttuuriinsa. Hänen mukaan islamilaisilla järjestöillä ei saisi olla minkäänlaista vaikutusmahdollisuutta pakolaisten turvapaikkajärjestelyihin.


Hälyttävän suuri osa muslimeista hyväksyy islamistisen väkivallan eivätkä maltillistenkaan muslimien omat yhteisöt irtisanoudu kunnolla jihadistisesta väkivallasta tai uudista fundamentalistisen islamin väkivaltaan yllyttäviä tulkintoja Koraanista. Maailman 1,6 miljardista muslimista valtaosa kannattaa shariaa jossakin muodossa.
Kuolemantuomio islamista luopuneille hyväksytään laajasti ja Tanskankin muslimeista suurin osa kannattaa sotaa vääräuskoisia vastaan.

Sharia on islamin mukaan Jumalan ihmisille antama muuttumaton laki. Suomessa arvioidaan olevan jopa satoja muslimeita, jotka kannattavat islamilaista sharia-lakia. Usein he haluavat perustaa rinnakkaistuomioistuimen lisäksi myös rinnakkaisyhteiskunnan. Britanniassa muslimit turvautuvat yhä useammin Sharia-oikeusistuinten päätöksiin perheoikeudellisissa kiistoissa kuten avioeroissa ja perinnönjaossa. Arvioiden mukaan tapausten määrä on kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Taqiyya eli islamilainen harhautus oikeuttaa ja velvoittaa muslimia valehtelemaan
ja ker­tomaan har­haanjohtavia puolito­tuuk­sia (kitman), käyttämään ilmauksia, joilla on toinen merkitys, kuin mitä kuulijat olet­ta­vat (tawriya) sekä imitoimaan ei-musli­mien käyt­täytymistä ja teesken­telemään näille ystä­vällisyyttä uskovien yhteisöään puolustaakseen.
Fitna, kärsimyksen ja sekasorron levittäminen on islamilaisen kalifaatin valtaanpyrkimismuoto josta Geert Wilders on käsikirjoittanut 17-minuuttia kestävän Fitna -lyhytdokumentin, kertoo Oikea media.

Nuorten radikalisoitumisen ja poliittisen islamin vaarat esim. kytkökset terrorismiin tulisi huomioida myös lastensuojelussa.

Jihadistisen terrori-iskun tekijäksi paljastuu yhä useammin nuori Pohjois- Afrikasta tai Lähi- idästä tullut turvapaikanhakijamies, joka on kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen kuitenkin jäänyt maahan. Samat väestöryhmät ovat yliedustettuina myös seksuaalirikostilastoissa.

Turvapaikanhakijat valehtevat ikänsä, koska ala-ikäinen on vaikeampi käännyttää


Englannissa jotkut sijaisvanhemmat ovat yllättyneet, kun heidän alaikäiset sijoitettunsa ovat ikätesteissä paljastuneet täysikasvuisiksi miehiksi, joilla on sotilaskoulutus ja yhteyksiä islamisteihin.

Terroristijärjestö Isis (The Islamic State of Iraq and Syria) eli Irakin ja Syyrian islamistinen valtio käyttää tehokkaasti hyväkseen turvapaikanhakujärjestelmää ja on onnistunut soluttamaan lukuisia aktiivejaan vanhalle mantereelle.

Salehzadeh muistuttaa, että YK:n kiintiöpakolaiset, opiskelijat, työnperäiset maahanmuuttajat sekä muut vastaavat ryhmät tulevat Suomeen luonnollisia reittejä, ilman salakuljettajia. Valitettavan moni turvapaikanhakijoista kuitenkin tulee Suomeen salakuljettajien kautta. Matkan arvioidaan maksavan eri lähteistä riippuen noin 10 000 dollaria per henkilö.
Turvapaikka-anomus ei aina pohjaudu todelliseen tarpeeseen , Salehzaded väittää jutussaan Maahanmuutto on positiivista, väärinkäytökset eivät. Toisin kuin tarkoin määriteltyä pakolaissatusta, turvapaikkaa voi hakea kuka tahansa.


Viime vuonna 75% turvapaikanhakijoista eivät Suomen lain ja kansainvälisten sopimusten mukaan olleet oikeutettuja turvapaikkaan – he olivat tulleet Suomeen väärin perustein. Viime vuonna tehdyistä Migrin päätöksistä vain 9 % afgaaneista, 12 % irakilaisista ja 21 % somaleista sai turvapaikan.
Veronmaksajat maksavat hakijoiden kulut turvapaikanhakuprosessin aikana ja kielteistä päätöstä lähes poikkeuksetta seuraavan valitusprosessin aikana.
Li Andersson (vas.), Anna-Maja Henriksson (r.), Ville Niinistö (vihr.) ja Antti Rinne (sd.) ovat ajaneet oleskelulupaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille.

Suomeen saapui vuonna 2015 8 500 alaikäistä turvapaikanhakijaa. Ikäarviotutkimus tehtiin 149:lle alaikäiselle turvapaikanhakijoille, joista 90 todettiin täysi-ikäisiksi.
Ruotsissa yli 80 % yksintulleista alaikäiseksi ilmoittautuneista turvapaikanhakijoista valehtelee ikänsä.


Ikä valehdellaan, koska ala-ikäinen on vaikeampi käännyttää.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Revon mukaan alaikäisellä voi olla vähemmän henkilökohtaisia perusteita joutua vainotuksi. Jos alaikäinen ei täytä kansainvälisen suojelun tai muun oleskeluluvan saamisen perusteita, tulee hänen kohdallaan maasta poistamista harkittaessa kyetä varmistumaan palautusolosuhteista ja siitä, että häntä on joku vastaanottamassa. Jos näin ei ole, hänelle voidaan joutua myöntämään tämän johdosta oleskelulupa Suomeen, Repo myöntää.

Ruotsin poliisi arvioi, että maahan on saapunut turvapaikanhakijoiden mukana jopa yhtä paljon ihmisiä, jotka eivät ole hakeneet turvapaikkaa Ruotsista, eikä poliisi tiedä heidän olinpaikkaansa.

– Näemme jatkuvasti, kuinka junilla ja lautoilla maahan saapuvat ihmiset katoavat. Näemme myös, kuinka kokoontumispisteille tulee ihmisiä, jotka etsivät käsiinsä esimerkiksi lapsia ja ottavat heitä mukaansa. Tämä on erittäin huolestuttavaa kehitystä, Ruotsin rajapoliisin osastopäällikkö Patrik Engström kuvailee SVT:lle.

Poliisi pelkää, että viranomaisilta kadonneet henkilöt syyllistyvät rikoksiin tai altistuvat itse rikoksille tai muulle hyväksikäytölle.


Muslimiveljeskunta haalii poliittista ja uskonnollista valtaa


Vuoden eurooppalaiseksi vuonna 2005 valitun Ayaan Hirsi Alin mukaan islam ei ole rauhan uskonto vaan poliittinen ideologia. Hän vaatii mm. vapaan maahanmuuton rajoittamista ja siirtolaisten omien koulujen sulkemista.

Alin mielestä poliittinen korrektius tuhoaa länsimaiset yhteiskunnat sisältä ja islamistit käyttävät sitä hyväksi.
Islamiin liittyvissä kysymyksissä läntisiä johtajia neuvovat Muslimiveljeskunnan erilaiset haarat, joita Ali pitää erittäin ongelmallisina.

Alan Salehzadehin mukaan islamistinen Muslimiveljeskunta on levittäytynyt kaikkialle maailmaan, missä on sunni-muslimeita, siis myös Suomeen. Heidän ideologiaansa Salehzadeh kuvailee naisten oikeuksien, yksilönvapauksien ja tasa-arvon vastaiseksi. Länsimaat osallistuvat itse islamistien “ruokkimiseen” harjoittamalla politiikkaa, joka mahdollistaa radikaalin islamin vahvistumisen, Salehzadeh väittää.

Aikaisemmin Ruotsissa julkaistun raportin mukaan Muslimiveljeskunta on saavuttanut johtavan aseman Ruotsin islamilaisten kansalaisjärjestöjen ja seurakuntien parissa.
Suomalaisella imaami Anas Hajjarilla on yhteyksiä Muslimiveljeskuntaan.
Vuonna 2014 Yhdistyneet arabiemiirikunnat nimesivät Muslimiveljeskunnan ja sen paikalliset yhteistyökumppanit terroristijärjestöiksi.
Anas Hajjar toimii imaamina Suomen Islamilaisessa Yhdyskunnassa, joka oli mukana terroristijärjestöjen listalla. Yhdyskunta kuuluu Federation of Islamic Organisations in Europeen (FIOE), jota pidetään Muslimiveljeskunnan eurooppalaisena organisaationa.
Hajjar toimi myös Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE)- yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2012–2015. Hajjar ja SINE toimivat mm. valtioneuvoston asettamassa yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnassa ja laativat lausuntoja mm. Suomen sosiaali- ja terveysministeriölle.
Homoseksuaalisuuden ja sukupuolten välisen yhdenvertaisuuden uskonsa vastaisena tuominnut SDP:n kunnallisvaaliehdokas imaami Abdul Mannan on korostanut, että Koraani on lakien kanssa yhteensopiva ainoa hyväksytty tapa johtaa maata. Mannanin mukaan ”todellisen islamin” levittäminen, joka pitää sisällään sharia-lain käyttöönoton, on hänelle tärkeää.


Islamilaisen teologian professori Mohammad Fazlhashemin mukaan moskeijoista voi tulla "taimistoja jihadismille". Niillä on yhteyksiä jyrkän islamin tulkinnan kannattajiin ja niiden kohdalla on nähty rahan ohjaavan sitä, millaista islamia moskeijassa saarnataan. Suurmoskeijaa Muslimiveljeskunnan projektiksi epäilevä Salehzadeh väittää, että koska lähes kaikilla Suomessa toimivilla moskeijoille on kytköksiä poliittisen islamin kanssa on syytä olla valppaana Muslimiveljeskunnan tapaisten toimijoiden vaikutuspyrkimyksiin ja yrityksiin saada poliittista jalansijaa Suomen muslimien keskuudessa.

Helsingin suurmoskeijahanketta varten perustettu Oasis -säätiön perustamisasiakirjan allekirjoituksessa olivat mukana Anas Hajjar, Mohammed Hussein Omer, Ilari Rantakari, Pia Jardi ja Abdessalam Jardi sekä joukko Bahrainin itsenäisyyspäivän viettäjiä ja yksityishenkilöitä, kuten entisenä keskustalaisvaikuttajana tunnetuksi tullut sananvapauspalkinnon saanut Abdirahim "Husu" Hussein, kertoo Oikea Media.


Islamistien ihmisoikeusloukkauksia vähätellään

Poliittinen islam on vaarantanut ja loukannut erityisesti tyttöjen ihmisoikeuksia. Valitettavasti sosiaalityössäkin yritetään kiistää ihmisoikeusloukkausten ja terrorismin yhteys poliittiseen islamiin.

Muslimiyhteisöjä koskettavia ongelma-alueita ovat ainakin varhaiset ja/tai epämieluisat avioliitot, lapsisotilaat, kunniamurhat, raiskaus ja muu väkivalta avioliitossa, tyttöjen ympärileikkaus, moniavioisuus, avioliiton ulkopuolisten raskauksien häpeällisyys ja vaikeus saada turvallinen abortti, sekä erilaisten seksuaalisten suuntauksien tuomitseminen.


Kunniamurhalla tarkoitetaan perheenjäsenen tekemää murhaa, jonka uhrina on tavallisesti epäsiveellisestä käytöksestä epäilty nainen. Suura 4, eli naisten suura painottaa naisten alempiarvoisuutta miehiin verrattuna ja samalla myöntää muslimeille oikeuden pahoinpidellä vaimoa, mikäli vaimo ei tottele miestä.

Joissakin islamilaisissa maissa raiskaaja voi saada tekonsa anteeksi, jos hän menee uhrinsa kanssa naimisiin. Tällainen käytäntö on naiselle traumaattinen ja esimerkiksi somalialaiset naiset ovat arvostelleet sitä ankarasti. Avioliitossa tapahtuva raiskaus ei ole rikos muslimiyhteiskunnissa ( Väestöliitto, 2009, 45).

Tyttöjen ympärileikkaus tarkoittaa tyttöjen ulkoisten sukupuolielinten silpomista/ poistoa. Itse leikkaus tehdään usein epäpuhtaissa olosuhteissa, mikä lisää tulehdusriskia. Toimenpiteen jälkeen virtsaaminen ja sukupuoliyhdyntä ovat tuskallisia, ja lapsen synnyttäminen hengenvaarallista.

YK:n lapsijärjestö Unicefin mukaan maailmassa elää jopa 200 miljoonaa ympärileikattua tyttöä ja naista. Ympärileikkaus suoritetaan islamilaisissa maissa yleensä uskonnollisista syistä Allahin nimeen ja sitä puolustellaan uskonnolla.
Kaikki neljä islamin historiallista koulukuntaa pitävät tyttöjen genitaalien silpomista vähintään suositeltavana; shafilainen ja hanbalilainen pakollisena tai vahvasti suositeltavana, sekä malikilainen ja hanafilainen suositeltavana. Muhammedin perimätiedoista, haditheista löytyy kohtia, jotka voi tulkita tyttöjen osittaisen silpomisen suosimiseksi.
Imaamit yllyttävät yleisesti muslimeja niin tyttöjen silpomiseen kuin muuhun väkivaltaan naisia kohtaan. Malesiassa Kansallinen fatwa-neuvosto määräsi silpomisen pakolliseksi kaikille muslimeille vuonna 2009.

-Ympärileikkaus vaarantaa naisen raskauden ja synnytyksen, sekä aiheuttaa vakavia fyysisiä ja henkisiä komplikaatioita. Raaka perinne vaikuttaa tytön koko naiseuteen ja sen myötä kaikkiin elämän osa-alueisiin, kuten parisuhteeseen ja seksuaaliterveyteen, Kätilöliiton Millariikka Rytkönen sanoo.


Poliittisen islamin rikolliset käytännöt


Kaikissa islamin filosofisissa ja oikeusopillisissa koulukunnissa homoseksuaalinen käyttäytyminen nähdään rikollisena. Homoseksuaaliset suhteet ovat lailla kiellettyjä melkein kaikissa islamilaisissa yhteiskunnissa, sillä niitä pidetään rikoksena yhteiskuntaa ja yleistä siveellisyyttä vastaan. Iranissa, Saudi-Arabiassa, Sudanissa, Nigeriassa ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa rangaistus voi olla jopa kuolemantuomio.
Mellunmäen imaamina toimiva Abbas Bahmanpour totesi Ylen Islam-illassa suorasanaisesti, että homoseksuaalisuus on kielletty, ja että siitä seuraa shariassa kuolemanrangaistus.

TV2:n Silminnäkijä esitti 27.09.2010 afganistanilaissyntyisen toimittajan Najibullah Quraishin hätkähdyttävän dokumentin islamismin hallitseman Afganistanin pedofiliaperinteestä. Perinnettä kutsutaan nimellä "bacha bazi", joka tarkoittaa sananmukaisesti "leikkiä poikien kanssa". Siinä aikuiset miehet ylläpitävät teini-ikäisiä poikia seksuaalisina viihdyttäjinään. Erikoisinta perinteessä on, että aikuiset miehet omistavat pojat. Käytännössä tanssipojat ovat miesten seksiorjia. Niskuroitsijat voidaan jopa tappaa.

Lapsivaimot ovat yleisiä islamismin hallitsemissa kulttuureissa
. Muhammedin sunna eli elämäntyyli on johtanut lailliseen lasten hyväksikäyttöön islamilaisessa maailmassa.
Girls not brides -verkoston mukaan maailmassa elää yli 700 miljoonaa naista, jotka ovat avioituneet alle 18-vuotiaina vaikka lapsiavioliitot on kielletty lapsen oikeuksien sopimuksessa ja naisten syrjinnän poistamista koskevassa CEDAW-sopimuksessa. Lapsimorsiamet putoavat koulusta ja heidän potentiaalinsa hukataan. Myös heidän omat lapsensa ovat vähemmän terveitä ja koulutettuja.

Lapsiavioliittojen määrä on lisääntynyt pakolaisleireillä, joissa köyhät perheet myyvät lapsensa avioon. Perheet eivät myöskään enää tutki entiseen tapaan sulhasehdokkaiden taustoja, mikä lisää tyttöjen kaltoinkohtelun riskiä. Somaliassa 45 prosenttia tytöistä menee naimisiin ennen täysi-ikäisyyttä. 95% somalinaisista on joutunut ympärileikatuksi.

Islamistit hyväksyvät yhä orjuuden uskonsodissa ja mikäli orjaksi alistettava on orjien lapsi.
Koraani antaa orjanomistajille selkeän oikeuden käyttää orjiaan seksuaalisesti hyväkseen ainakin neljässä eri suurassa ja islamin laki on on täynnä ohjeita orjien käsittelyyn. Näiden ohjeiden olemassaolo hyväksyy ja laillistaa orjuuden.
Muhammad itse oli orjakauppias ja Koraani käskee muslimeita noudattamaan Muhammadin esimerkkiä.
Orjuus on ollut olennainen osa islamia eikä islamissa ole koskaan ollut orjuuden vastaista liikettä (Bernard Lewis, The Shaping of the Modern Middle East, 1994).
Naisen voi ottaa seksiorjaksi useammankin koraanin kohdan mukaan (mm. Kor 4:24 ja 33:50), jolloin suhdetta ei pidetä avioliittona. Muhammedillakin oli 11 virallisen vaimon lisäksi lukuisia seksiorjia (Mm. Tabari 7:117 ja Ishaq 593).

Islamistit värväävät myös lapsisotilaita. Viime vuosina lapsisotilaita on käytetty esimerkiksi Syyriassa, Afganistanissa, Somaliassa ja useissa Keski-Afrikan valtioissa. Osa lapsisotilaista on siepattu kodeistaan ja pakotettu liittymään armeijaan, mutta moni on liittynyt itse. Näennäisen vapaaehtoisuuden taustalla on sosiaalisia ja taloudellisia syitä.
Koululaisten rekrytointi sotilaiksi on systemaattinen osa mm. Iranin valtion ylläpitämää koulujärjestelmää. Ne nuoret, jotka näyttävät innokkaimmin nielevän valtion propagandan, saavat erilaisia etuuksia. Koulujen valvojat kertovat heistä eteenpäin, ja he pääsevät muita helpommin yliopistoon, saavat hyviä virkoja, pääsevät nopeammin hoitoon sairaaloissa yms. Itsemurhapommittajia juhiltaan sankareina.
Lapsia ei rekrytoida jihadisteiksi ainoastaan muslimimaissa vaan myös mm. Englannissa. Suojelupoliisin mukaan Suomesta on lähtenyt ääri-islamistisen Isis-terroristijärjestön riveihin kokonaisia perheitä ja perheiden ”hyvinkin pieniä lapsia.” CNN kertoi , että Suomesta on lähtenyt muslimiväestön kokoon suhteutettuna eniten jihad-taistelijoita Syyriaan.


Moniavioisuus merkitsee väistämättä, että valtava määrä poikia ja miehiä jää ilman puolisoa ja seksuaalipartneria toisten miesten pitäessä montaa vaimoa, joita he eivät lännessä välttämättä kykene elättämään. Polygamia tuottaa ristiriitoja perhesuhteisiin ja näkyy käytännössä merkittävänä yksinhuoltajien osuutena lähinnä somaleiden keskuudessa. Esimerkiksi Suomessa somalinaisista jopa 46 prosenttia on "yksinhuoltajia" - todellisuudessa siis kakkos- tai kolmosvaimoja.
Vihreiden kansoittamassa sosiaalityössä moniavioisuutta ei ilmeisesti kyetä katsomaan rakenteellisesta/väestöpoliittisesta näkökulmasta vaan lähinnä libertaristisesta: väestöpoliittisia seurauksia tärkeämpää tuntuu olevan yksilön oikeus lukumäärävapaaseen avioliittoon.

Islamistit hyväksyvät, että mies perii saman määrän kuin kaksi naista (Kor 4:11) ja todistelussa kaksi naista vastaa yhden miehen todistusvoimaa (Kor. 2:282).
Tyttären koulunkäyntiä voidaan pitää toisarvoisena verrattuna poikien koulunkäyntiin.
Perheen kunnia on sidoksissa tyttöjen siveyteen. Perheen kunniaa uhkaa ja tytärtä rangaistaan, jos tytär solmii avioliiton ulkopuolisen sukupuolisuhteen tai joutuu sukupuolisen ahdistelun kohteeksi /raiskatuksi (Palomurto ,1992).
Miehet voivat seksuaalisia tarpeitaan tyydyttäkseen solmia tilapäisiä koraanin jakeeseen 4:24 perustuvia Nikah Mut’ah-liittoja. Lapsiprostituutio naamoidaan avioliitoksi, kertoo Kansan Uutiset.
Koraanin suura 65:4 tunnustaa mahdollisuuden avioliittoon, jossa vaimon kuukautiset eivät ole vielä alkaneet ja suuraan perustuva Ajatollah Khomeinin fatwa sallii seksileikit myös nuorempien lasten, jopa vauvaikäisten kanssa. Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan islamin lain avioliittoikään liittyvä säädös tulee lähinnä profeetan perimätiedoista eli niin sanotuista hadith-teksteistä, jotka väittävät olevansa kuvauksia profeetta Muhammadin sanoista tai teoista.

Lähi-idässä ja Afrikassa islamistien määrä ja kannatus on koko ajan vähenemässä naisten koulutuksen nousun myötä. Islamistit ovat yleensä saaneet turvaa länsimaissa, jossa ovat radikalisoituneet ja palanneet kotimaahansa tehden siitä entistä turvattomamman, Alan Salehzadeh kertoo.

Yleistyvien lapsikaappausten motiivina voi olla halu taata lapselle islamistinen arvomaailma ja kasvuympäristö.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan monissa Euroopan maissa on tunnistettavissa ilmiö, jossa maahanmuuttajavanhemmat lähettävät länsimaistuneita ja maallistuneita lapsiaan vanhempien synnyinmaihin "ojentautumaan" jopa vuosiksi.
Valtuutetun mielestä viranomaisten ja järjestöjen työtä Suomessa on vahvistettava ongelman ehkäisemiseksi. Myös perusopetuksen järjestäjien on Kurttilan mukaan pidettävä huolta, että lapsien katoamistapauksiin reagoidaan.

Kurttilan mukaan maahanmuuttajataustaisille vanhemmille on annettava kasvatus- ja perheneuvontaa.
Samalla lasten perus- ja ihmisoikeuskasvatusta on vahvistettava, jotta lapsi tietää paremmin oikeutensa ja tunnistaa niiden loukkaukset.


Lastensuojelutoimijat eivät ole juuri pitäneet meteliä em. ongelmista. Päinvastoin, poliittisen islamin tuottamat haitat ja yhteys ihmisoikeusloukkauksiin pyritään jopa kiistämään. Islamismin ongelmat voidaan tulkita valtaväestön rasismiksi tai puuttuvaksi kulttuurisensitiivisyydeksi tai- -osaamiseksi.
Sosiaalialalla ei ole kyetty tunnistamaan eurooppalaisten muslimien moninaisuutta ja puuttumaan niiden islamistisiin suuntiin.
Sam Harrisin mukaan 21.vuosisadallamme muslimit vainoavat, metsästävät ja murhaavat uskosta luopuvia, epäuskovia ja kriitikoita . Antautuminen uhkausten edessä on jo “jäähdyttänyt” sanavapauden käyttöämme.

Lasten kaltoinkohtelun tunnistusohjeissa lasten kaltoinkohtelun riskitekijänä ei mainita islamistien usein hyväksymää ja harjoittamaa despotiaa, kunniamurhia, tyttöjen sukupuolielinten silvontaa, polygamiaa, lapsiavioliittoja, uskonnollista aivopesua ja fanatismia tai tyttöjen koulunkäynnin laiminlyöntiä. Sen sijaan huolta herättävät suomalaisen työväenluokan perinteiset tunnusmerkit mm. kiire, tupakointi ja pienituloisuus.

Sosiaalityön opettaja ja tutkija Merja Anis ei käsittele Sosiaalityö ja maahanmuuttajat- väitöskirjatutkimuksessaan yhtäkään em. muslimiyhteisöjä koskettavista ongelma-alueista , vaikka väitöskirja "pyrkii tuottamaan tietoa siitä, mitä maahanmuuttajia koskevat erityiskysymykset lastensuojelussa ovat miten näitä erityiskysymyksiä käsitellään".
Eikö sosiaalityön huolenpitotehtävä edellytäkään tunnistamaan ja lopettamaan myös islamistiperheiden tyttäriinsä kohdistama väkivalta?
Milloin sosiaalityön tutkijat huomaavat, että etniset yhteisöt voivat toimia paitsi kollektiivisen itseilmaisun muotoina ja kulttuurisen identiteetin suojapuskurina myös väkivallan lähteinä, joissa pääongelmat tuskin ovat suomalaisen nuorisokulttuurin vaikutus lapsiin tai vapaa seurustelukulttuuri?
Kuinka lapsilähtöistä on sosiaalityö, jossa lapset uhrataan sen takia, että vaikutusvaltaisilla islamisteilla ja multikulturisteilla säilyy hyvä mieli?

Maahanmuuttajia koskevien puhetapoihin tutustumisen sijaan olisi kiinnostavaa tietää koska lastensuojeluun saadaan tosiseikkaselvittelyn mahdollistavat näyttöön perustuvat käytännöt ja isoihin otantoihin perustuva tutkimustieto? Kauanko perheet joutuvat vielä kärsimään puuttuvasta tosiseikkaselvittelystä johtuvasta yli- ja alireagoinnista lastensuojelussa?


Myöskään vastaanottokeskuksissa piilevä ja kasvava järjestäytyminen, radikalisoituminen tai jihadistien värväys ei ole herättänyt merkittävää keskustelua eikä toimenpiteitä. Tyttöjen silpomiseen ei ole puututtu riittävän tehokkaasti.
Hämmästyttävän monia sosiaalialalla toimivia sen sijaan näkyy vaalikampanjoissa tukemassa joidenkin maahanmuuttajaehdokkaiden islamistisia pyrkimyksiä.

Maahanmuuttokysymyksiin liittyvät sosiaalialan koulutukset ja käytännöt noudattelevat hyssyttelevää maahanmuuton ja multikulturalismin edistämisdiskurssia.
Punkkarien kotouttaman pastori Árpád Kovacsin mukaan ”Virallinen kotouttaminen on pelkkää sanahelinää.”

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry ovat olleet hiljaa tyttöihin ja naisiin kohdistuvien seksuaalirikosten kasvusta ja keränneet television rahankeruumainoksissa yhdessä SPR:n kanssa varoja turvapaikanhakijoille.
Onnelan perheryhmäkoti Oulussa, johon Kurhelan poikia ei vanhempien ankaran vastustuksen takia saatu asutettua tarjoaa nyt palvelujaan yksin ilman huoltajaa tulleille alaikäisille. Vastaanottokeskuksista(VOK) alkava syrjäytymispolku johtaa usein heikosti valikoitujen ja valvottujen sijaishuoltopaikkojen kautta radikalisoitumista edistäviin vankiloihin.


Ongelmista vaikenemisen syy lienee se, että monet lastensuojelutoimijat pyörittävät vastaanottokeskuksia ja kotouttamistoimintaa ja hyötyvät hallitsemattomasta turvapaikkarallista ja maahanmuuttajaperheiden eskaloituvista ongelmista. Osa toimijoista puolustaa sokeasti vapaata maahanmuuttoa koska heidän oma elinkeinonsa on siitä suoraan riippuvainen.

Valikoiva poliittinen korrektius ja vaikeneminen saattaa tuottaa myös Suomessa Rotherhamin kaltaisia skandaaleja, jotka olisi estettävissä oikea-aikaisella puuttumisella ja lainsäädäntömuutoksilla.


Moniportaiset ja -toimijaiset rahastusketjut


– Turvapaikkaa hakevien lasten tukemiseen on valmistauduttu todella huonosti, sanoo dosentti Matti Rimpelä Tampereen yliopiston terveystieteiden yksiköstä.

– Kun tässä hässäkässä kuntien valmius on vaatimatonta, kehään tulevat yritykset. Ne järjestävät nopeasti hoivaa, mutta niitä ei juurikaan kiinnosta investointi tulevaisuuteen, Rimpelä sanoo.

Vastaanottokeskuksista yli puolet on Punaisen Ristin ylläpitämiä. Muita kolmannen sektorin toimijoita alalla ovat muun muassa Setlementtiliitto, Helsingin Diakonissalaitos, A-klinikkasäätiö, Pelastakaa Lapset ry, Nuorten Ystävät ry, Vanhamäen säätiö ja SOS-lapsikylä.

Anteliaasta rahoituksesta huolimatta maahanmuuttajien kotoutuminen ontuu ja epäonnistuu.

Suurin yksityinen toimija vastaanottokeskusbisneksessä on Luona Oy, jolla on pääkaupunkiseudulla kahdeksan keskusta. Entinen Barona Hoiva Oy, nykyinen Luona Oy kuuluu asumispalveluja ja työntekijöitä välittävään Barona-konserniin. Baronan tytäryhtiö taas on majoituspalveluja tarjoava Forenom, jolta Helsingin kaupunki on ostanut hätämajoitusta kilpailuttamatta miljoonilla euroilla. Luona Oyn hallituksen puheenjohtajana toimi pitkään Helsingin kaupungin ex-sosiaalijohtaja, Diakonissalaitoksen diakoniajohtajana toiminut Paavo Voutilainen. Lukuisia valituksia toiminnastaan saaneen Luona OY:n nykyinen pj on Marja Hautakangas ja toimitusjohtaja Milja Saksi.
Luonan hallituksessa ovat istuneet mm. Baronan toimitusjohtaja Markus Oksa, kansanedustaja Sanna Lauslahti (kok), ex-kansanedustaja Ulpu Iivari (sd) ja ydinvoimayhtiö Fennovoiman entinen yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Pasi Natri. Natri on europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin (sd) puoliso.
SDP:n Nasima Razmyar on puolestaan istunut vok- toimintaa järjestäneen Viittakivi Oy:n hallituksessa.

Veronika Honkasalon mukaan sopimus Helsingin kaupungin kanssa kolminkertaisti Forenomin liikevaihdon kolmessa vuodessa 18 miljoonaan euroon.
- Liikevaihtonsa kasvun Forenom on mahdollistanut muun muassa sen kautta, että se pyytää usein tuplasti enemmän vuokraa verrattuna vapailla markkinoilla oleviin vuokra-asuntoihin, Honkasalo kirjoitti blogissaan.

Maahanmuuttajat vokattuaan järjestö/yritys voi siirtää heidät oman vanhemmuudenarviointinsa kautta omiin perhekuntoutuksiinsa ja lapset valvomattomiin lastensuojelulaitoksiinsa ja sijaisperheisiinsä.

Jos Suomeen tulee 50 000 turvapaikanhakijaa, liikkuvat kustannusarviot laajalla asteikolla 450 miljoonan ja 1,5 miljardin välissä.

Sisäasiainministeriön maahanmuuttojohtajan Sirkku Päivärinteen mukaan yhden alaikäiseksi ilmoittautuneen turvapaikka maksaa valtiolle noin 57 000 euroa. Kirkon ulkomaanavun mukaan yhden kehitysmaalaisen lukutaito maksaa 100 euroa. Yhden turvapaikan hinnalla voidaan siis opettaa 570 ihmistä lukemaan.

Turvapaikkabisnes on ihmiskauppaa

Pakolaiskiintiöiden ja kehitysyhteistyömäärärahojen kasvattamista kannattava kirjailija Maria Syvälä väittää, että turvapaikkabisnes on kauniiseen lahjapaperiin käärittyä ihmiskauppaa. Kukaan ei käytännössä valvo turvabisneksen tuottajia eikä sen laadusta saati vaikuttavuudesta käydä keskustelua. Bisneksen asiakkaille voi tapahtua mitä tahansa ilman, että me edes tiedämme väärinkäytöksistä.

Syvälä paheksuu, että turvapaikanhakijoita kohdellaan pelkkänä taloudellisena kysymyksenä ja vaatii Lähi- idän ihmisille ihmisarvoista kohtelua.
-Sillä rahalla, minkä nyt satsaamme turvapaikkaralliin, voisimme auttaa kukaties miljoonaa pakolaisleirillä olevaa. Mutta sitä emme tee: me ruokimme kansanvaelluksella mieluummin sisämarkkinoitamme. Ja omaa egoamme.

Europolin arvion mukaan yksin Eurooppaan saapuneista alaikäisistä lapsista on saapumisen jälkeen kadonnut arviolta 10 000.
Saksassa kadoksissa on noin 4000- 6000 lasta ja Sloveniassa jopa 80 % lapsista katoaa vastaanottokeskuksista. Avustustyöntekijöiden mukaan Calaisin pakolaisleirissä on kadonnut yli sata lasta ja raiskattu useita poikia.
Ruotsissa on kadonnut yli tuhat lasta ja hiljattain Malmön rautatieasemalta pelätään kadonneen turvapaikanhakijalapsia tuntemattomien mukaan. Yli 180 lasta on kadonnut vastaanottokeskuksista Norjassa kolmen viime vuoden aikana. Turvapaikkaa hakevia lapsia on kadonnut oudosti myös Suomessa. Monia ei ole löydetty, ja viranomaiset pelkäävät osan joutuneen ihmiskaupan uhriksi, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK.

Vieraassa maassa turvapaikanhakijanuoret joutuvat helposti jihadistien vaikutuspiiriin ja värväämiksi. Anne Speckhardin mukaan ISIS lupaa nuorille pojille seksiä, orjia ja palkkaa. Suomessa on havaittu myös ISIL:in toiminnasta inspiroituneita henkilöitä, jotka ovat pyrkineet värväämään konfliktialueille lähteviä.

Arviolta noin joka kymmenes konfliktista palaava vierastaistelija jatkaa väkivallan käyttöä lähtömaassaan tai sen tukemista sieltä käsin (esim. uusien lähtijöiden värväämistä tai terrorismin rahoittamista)Verovaroilla ei saa rahoittaa terrorismia


Suomalaista sosiaaliturvaa on maksettu ja voidaan maksaa taistelualueilla sotiville terroristeille. Tutkijoiden mukaan terroristijärjestöt, kuten Isis, ovat jopa rahoittaneet osin toimintaansa länsimaista kerätyillä sosiaaliturvamaksuilla.
Ruotsin ja Tanskan valtiolta on huijattu myös veropetoksin yli 10 miljoonaa ja rahoja käytetty terrorismin rahoittamiseen.


Maahanmuutto ja turvallisuus -raportin mukaan maahanmuuttajayhdistyksiä voidaan hyväksikäyttää terrorismin rahoittamiseen.
Kyselyyn vastanneet esitutkintaviranomaiset, syyttäjät ja sisäministeriön edustajat pitivät maahanmuuttajayhdistysten hyväksikäyttöä joko erittäin yleisenä tai todennäköisenä menetelmänä jo tällä hetkellä.

Salehzadeh vaatii, että sharia- lakia Eurooppaan ajavia islamisteja ja Somalian, Libyan, Irakin ja Syyrian taistelukentiltä Eurooppaan palaavia jihadisteja ei pidä tukea vaan asettaa erittäin tiiviiseen viranomaisvalvontaan.
Heidän ei tulisi saada liikkua vapaalla jalalla tai viestitellä vapaasti ennen kuin voidaan todeta, että he eivät ole osallistuneet alueella sotilaalliseen toimintaan tai sen tukemiseen.
Lainsäädäntöä tulee muuttaa niin, että oleskeluluvan tai kansalaisuuden myöntämisen pystyy perumaan seksuaalirikollisilta ja terrorismiin syyllistyneiltä tai siitä epäillyiltä. "He ovat tikittäviä aikapommeja, joita ei kannata jättää vapaalle jalalle “kunnes toisin todistetaan”.


Osmo Soininvaaran mukaan Suomessa tehtyjen rötösten, esimerkiksi organisoitujen naisten ahdistelujen, tulisi olla pääsääntöisesti peruste hylätä maassaololupa ja vielä nopeutetussa järjestyksessä.

Sosiaaliala tarvitsee niin islamisteista kuin lapsibisnestoimijoista riippumatonta tietoa, koulutusta, tutkimusta, lakeja ja välineitä maahanmuuttoon ja radikalisaatioon liittyvien ongelmien tunnistamiseksi ja eliminoimiseksi.

Poliittista islamia Suomeen paenneita maltillisia muslimeja on autettava integroitumaan ja elämään ilman poliittista islamia.

"Sen sijaan, että makuutamme terveitä miehiä ja naisia vuosikaupalla yhteiskunnan tuella, olisi järkevämpää antaa kaikille maahantulijoille y-tunnus, yrittäjästatus ja yhteiskuntaoppia", toteaa Minna Rajainmäki, jonka mukaan "Suomen pitää suojella vain ihmisiä, jotka haluavat suojella Suomea".

Islamisteja ei tule päästää maahan saati poliittiseen päätöksentekoon eikä leimaamisen pelko tai uhkailu saa estää puuttumista lakien ja ihmisoikeussopimusten vastaisiin käytäntöihin tai pyrkimyksiin.

http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset ... ongelmista

partalapset lasussa

Maahanmuuttajalasten ikätestausten määrä romahti 2017

ViestiKirjoittaja partalapset lasussa » To Syys 07, 2017 4:24 pm

TURVAPAIKANHAKIJALASTEN IKÄTESTIT JÄTETÄÄN TEKEMÄTTÄ

Tutkimattomat turvapaikanhakijalapset päätyvät valvomattomaan sijaishuoltoon

Alaikäisenä yksin Suomeen tulleille turvapaikanhakijoille tehtävien ikätestien määrä on romahtanut vuonna 2017.

Kesäkuun ensimmäiseen päivään mennessä iänmäärityksiä on tehty ainoastaan seitsemälle henkilölle.

Alkuvuonna testatuista seitsemästä henkilöstä neljän on katsottu olevan vähintään 18-vuotiaita. Prosentteina se on 57.
Vuonna 2016 testatuista henkilöistä täysi-ikäisiksi katsottujen osuus oli 65 prosenttia, vuonna 2015 se oli 62 prosenttia ja vuonna 2014 56 prosenttia.

Maahanmuuttoviraston ylitarkastaja Roosa Simolan mukaan selkeästi täysi-ikäiset eivät enää yritä esiintyä alaikäisinä. Trendi oli olemassa ruuhkan aikana.

– Silloin siihen herättiin, koska täysi-ikäisiä ei voi sijoittaa alaikäisten vastaanottokeskuksiin, sanoo Simola.

Ilmiö on Simolan mukaan sen jälkeen kadonnut.
– Luulen, että hakijoiden keskuudessa kulki sana, että Suomessa tehdään testejä. Joka maassa niitä ei tehdä. (IS 2.6.2017)

Simolan kommentti ei ole looginen. Jos tänä vuonna testatuista ala-ikäisiksi ilmoittautuneista peräti 57% on vähintään 18- vuotiaita, onko ala-ikäisenä esiintyminen kadonnut?

Kuinka monta aikuista turvapaikanhakijaa ryhmäkodeissa ja sijaisperheissä on?


Jätetäänkö sijaishuollossa ikätestejä tarkoituksella tekemättä, jotta sijaisperhe/ ryhmäkoti pääsee rahastamaan alaikäisiksi tekeytyvillä turvapaikanhakijamiehillä turvapaikanhakijalasten määrän romahdettua? Kuinka monta aikuista miestä asuu sijaisperheissä ja ryhmäkodeissa tällä hetkellä?

Miten sijaishuollossa on ajateltu suojata samoissa luokkahuoneissa/sijaisperheissä/perhekodeissa oleilevat lapset ala-ikäisiksi tekeytyviltä aikuisilta miehiltä?


Turun sarjapuukottaja, 22- vuotias rikollistaustainen marokkolaismies kävi lukuvuoden 2016-2017 turkulaista peruskoulua.

Huostaanotettujen lasten tilanne on vielä vaikeampi. Tavallisissa kouluissa lapset pääsevät illaksi pois omiin koteihinsa. Sijaishuollossa lapset ovat usein "mukautetussa opetuksessa" ja käyvät sijaishuoltopaikan omaa koulua, jossa ei välttämättä ole ulkopuolista opettajaa vaan opetuksen hoitaa paikan oma työntekijä/harjoittelija. He joutuvat oleskelemaan toisten sijoitettujen kanssa 24 tuntia vuorokaudessa. Valvonta saattaa typistyä yhteen viranomaiskäyntiin vuodessa eikä huostaanotettujen kertomuksia väärinkäytöksistä välttämättä uskota.

Ammatillisia perhekoteja, ryhmäkoteja ja sijaisperheitä on monenlaisia, eikä kokonaisuudesta ole valtakunnallista tietoa yksiköiden määrän, ”hoitopaikkojen” , vuosittain hoidossa olleiden määrän, sijoitussyiden, menettelytapojen oikeellisuuden, kustannusten tai hoidon olosuhteiden tai tulosten osalta. Silti sijaishuoltopaikkoja ei haluta rekisteriin, josta voisi tarkistaa esim. saadut huomautukset.

Englannissa jotkut sijaisvanhemmat ovat yllättyneet, kun heidän alaikäiset sijoitettunsa ovat ikätesteissä paljastuneet täysikasvuisiksi miehiksi, joilla on sotilaskoulutus ja yhteyksiä islamisteihin.


Turvapaikanhakijoiden osuus lastensuojelun asiakkaista on kasvanut näkyvästi mutta tarkkoja lukuja ilmiöstä ei ole saatavilla.
Hallitsematon maahanmuutto on taannut kasvavan asiakasvirran ryhmä-ja perhekodeille ja sijaisperheille. Perhehoidossa ( sijaisperheessä) veloitetaan yhdestä lapsesta kuusikkokunnissa keskimäärin 88e/ vrk( Heino & Säles 2017). Perhekodissa tai ryhmäkodissa yhden lapsen majoitusvuorokausi maksaa noin 200 euroa. Sopiva asiantuntijalausunto tai diagnoosi voi moninkertaistaa palkkion. Päälle tulevat kulukorvaukset ja käynnistämispalkkiot.

Monet lastensuojelun työntekijät ovat löytäneet tuottoisan leipäpuun ryhtymällä alaikäisten turvapaikanhakijoiden edustajiksi. Valtio on maksanut alaikäisen turvapaikanhakijan edustajalle jopa 14 570 euroa kuussa vailla pätevyysvaatimuksia. Kuinka todennäköistä on , että edustaja lähtisi kyseenalaistamaan asiakkaansa iän?


Ryhmäkodin johtaja voi sosiaalityöntekijää ja lasta muodollisesti kuultuaan päättää lähes ilmoitusasiana lapsen siirtymisestä perhehoitoon. Tämä mahdollistaa turvapaikanhakijalasten jäämisen lastensuojelun pitkäaikaisasiakkaiksi.

Lastensuojelujärjestöt rekrytoivat parhaillaan turvapaikanhakijalapsille sijaisvanhempia maahanmuuttajaperheistä.

Lapsiasiavaltuutetun mielestä turvapaikanhakijalasten sijoittamisissa ja siirroissa on yhteyttä huutolaishistoriaan, jossa lapset asetettiin valintajonoon.

Jaetaanko kansan jälkeen myös perhehoitomarkkinat kahtia sosiaalityöntekijöiden suosikkisijaisperheiden saadessa parhaat päältä ja maahanmuuttajasijaisperheiden saadessa loput?

Miten radikalisoituneen islamistinuoren integraatiota mahtaa edistää sijoittaminen saman uskonnon ja kulttuuritaustan omaavaan maahanmuuttajasijaisperheeseen?

Miten maahanmuuttajasijaisperheitä aiotaan valvoa kun kantaväestönkään sijaisperheitä ei saada valvottua?

Sijaishuollon valvonta retuperällä


Sijaishuoltoa valvotaan vuonna 2017 heikommin kuin vanhan sosiaalihuoltolain aikana ja sen valvonta perustuu omavalvontaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että laitoksiin tehdään tarkastuskäyntejä pahimmillaan 10 vuoden välein ja tarkastukset suoritetaan vain lukemalla laitoksen tuottamat paperit lapsia tapaamatta.

VTV:n raportin ( 2012) mukaan vain yksi kymmenestä kunnasta valvoo sijaishuoltoa. Erityisen puutteellista on sijaisperheiden valvonta.

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan ”erityisesti sijaisperheiden valvonta vaikuttaa tarkastushavaintojen perusteella kuitenkin riittämättömältä. Osalla haastatelluista lastensuojelun työntekijöistä oli perhehoidosta huonoja kokemuksia, ja heitä mietitytti perheiden motiivit ryhtyä sijaisperheiksi. Joissakin tapauksissa perheiden valinnan katsottiin epäonnistuneen täysin.

Ongelmaksi koettiin myös se, että kaikki sijaisperheet eivät päästä lastensuojelun työntekijöitä kotikäynnille (VTV- tarkastuskertomus- Dnro 321/54/2010).
Oikeusasiamiehen mukaan sosiaalityöntekijät eivät usein edes huomaa saati raportoi puutteita lastensuojelulaitoksissa ja sijaisperheissä.

Varatuomari Leeni Ikosen mukaan "sijaisvanhempien pikakoulutus tuottaa sekä sijaisvanhemmille että perheessä asuville lapsille miltei täydellisen koskemattomuuden eikä pikakoulutettujen toimintaan yleensä puututa”.

Islamismin tuottamia ongelmia ei sijaishuollossa käsitellä, vaikka lähes kaikki yksin maahan saapuneet turvapaikanhakijalapset tulevat islamismin hallitsemista maista: Afganistanista, Irakista ja Somaliasta. Sijaishuollon edunvalvojat eivät myöskään aina mainitse, että yhä useamman alaikäisen turvapaikanhakijan kohdalla Eurodac- rekisteristä ilmenee, että tämän sormenjäljet on rekisteröitynä jossakin toisessa jäsenvaltiossa. EU- alueelle alaikäiset tulevat useimmiten jonkun toisen henkilön passilla, eikä heillä ole esittää todisteita henkilöllisyydestään (EMN, 2009, 6).

Suomen UNICEF:in ohjelmajohtajan mukaan yksin Eurooppaan tulevista alaikäisistä katoaa viranomaisilta noin puolet.
Yksin tullut lapsi on saattanut vaihtaa nimensä ja päätyä elämään Suomessa peitetarinan turvin (Maahanmuuttajat ja turvallisuus, 2016, 154-155). Vieraassa maassa turvapaikanhakijanuoret joutuvat helposti ihmiskauppiaitten ja jihadistien vaikutuspiiriin tai värväämiksi.

Kun nuorista ei enää saa rahaa, heidät viskataan vastaanottokeskuksiin tai kadulle radikalisoitumaan entisestään. Viimeistään Turun terroristi-iskun pitäisi todistaa, että kaikki ”lapset” eivät ole lapsia saati rauhanlähettiläitä.

Olisiko turvapaikkarallin ja sijoitusbisneksen rahoittamisen sijaan viisaampaa ja lapsen edun mukaisempaa suunnata varat veroparatiisien sulkemiseen, äärimmäisen köyhyyden poistamiseen, ruohonjuuritason järjestöjen kehitysapuun, mikrolainoihin, kehitysmaiden ongelmat tunnistaviin kauppajärjestelyihin, infrastruktuurin kehittämiseen ja perheiden auttamiseen lähtömaassa tai sen lähellä?

Kansalaiset ovat saaneet tarpeekseen lastensuojelun valikoivasta "tutkimustiedosta" ja poliittisesta korrektiudesta, kaksinaismoralismista ja riittävän vanhemmuuden työntekijäkohtaisesti ja asiakkaiden etnisyyden, suhteiden ja varallisuuden mukaan vaihtuvista standardeista.

Eikö viimein sijaishuollossakin olisi aika omaksua näyttöön perustuvat käytännöt ja riippumaton tutkimustieto tosiseikkaselvittelyn mahdollistamiseksi?

Lue myös:

http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset ... ongelmista
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset ... i-bisnesta
http://www.lokakuunliike.com/myyraumln- ... -miljoonan
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset ... si-nousuun
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset ... oululaisia
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset ... n-rahoitus
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset ... attilaisia
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset ... n-saamisen
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset ... oyrityksia
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset ... ein-kuriin

partalapset

Re: Lastensuojelu vaikenee islamismin ongelmista

ViestiKirjoittaja partalapset » To Syys 07, 2017 4:25 pm

Linkki alkuperäiseen juttuun, josta aukeaa toisia linkkejä:http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/turvapaikanhakijalasten-ikatestit-jatetaan-tekematta

Paluu » Terrorismi