Rekisteröidy

sosiaalihenkilöiden/perhe neuvolan/lastenpsylogin väärinkäyt

Tähän keskusteluryhmään voit kirjoittaa ”anonyyminä” ilman rekisteröintiä ja ennakkosensuuria - sana on vapaa!


Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

Re:

ViestiKirjoittaja ari 1 » To Joulu 06, 2018 10:28 am

https://www.kouvola.fi/material/attachm ... 052017.pdf

Lastensuojelun asiantuntijaryhmä

Lastensuojelulain (417/2007) 14 §:n mukaan kunnan tai useamman
kunnan yhdessä on huolehdittava siitä, että lapsen asioista vastaavalla
sosiaalityöntekijällä on käytettävissään lapsen kasvun ja kehityksen,
terveydenhuollon, oikeudellista tai muuta lastensuojelutyössä

tarvittavaa asiantuntemusta.

Lastensuojelun asiantuntijaryhmä muodostuu Kouvolassa sosiaali- ja
terveydenhuollon edustajista, lapsen kasvun ja kehityksen
asiantuntijoista sekä muista lastensuojelutyöhön tarvittavista
asiantuntijoista
.

Lastensuojelun asiantuntijaryhmä avustaa lapsen
asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää lapsen huostaanottoa ja
sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa sekä muussa
lastensuojelun toteuttamisessa.


Lisäksi asiantuntijaryhmä antaa
yhteenvedon kannanotostaan lastensuojelua koskevan päätöksenteon
tueksi.

Lastensuojelun asiantuntijaryhmä on toiminut Kouvolassa vuoden 2009
alusta lähtien. Lastensuojelun asiantuntijaryhmään on nimetty edustajat
seuraavilta yhteistyötahoilta:

· erityisvarhaiskasvatus

· oppilashuolto

· neuvola- ja kouluterveydenhuolto

· lastenpsykiatria

· nuorisopsykiatria

· aikuispsykiatria

· vammaispalvelut

· perheneuvola

· Kouvolan A-klinikka

· kaupungin lakimies

Asiantuntijaryhmän sihteerinä toimii lapsiperheiden sosiaalipalveluiden
palvelupäällikkö
, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola..fi
Asiantuntijaryhmän toimintaperiaatteet:

· Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä toimittaa
asiantuntijaryhmän sihteerille esitietolomakkeen ja mahdolliset
muut esiteltävän asian kannalta oleelliset tiedot

· Asiakas ja hänen vanhempansa eivät ole mukana kokouksessa,
mutta heitä informoidaan etukäteen asian käsittelystä
asiantuntijaryhmässä
. Lisäksi asiakkaan on mahdollista kirjoittaa
vastine työntekijän esitietolomakkeeseen.


Tämä toimitetaan
asiantuntijaryhmälle. Pääsääntönä on, että asian käsittely
asiantuntijaryhmässä tapahtuu perheen suostumuksella.

Mikäli
asiakas ei anna suostumusta, on asian käsittely
asiantuntijaryhmässä silti mahdollista (Laki sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 17 §).
2
· Jos asiakas vaatii asian käsittelyn nimettömänä, niin nimi tulee
tietoon vain ryhmän sihteerille yhteenvedon
asiakastietojärjestelmään siirtoa varten.

· Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä esittelee
kokouksessa asiantuntijaryhmälle suullisesti yhdessä työparinsa
kanssa asiakasasian ja siihen liittyvät välttämättömät
taustatiedot.


· Lastensuojelun asiantuntijaryhmän kannanotto liitetään
esitietolomakkeeseen, jonka sosiaalityöntekijä vie
asiakastietojärjestelmään

· Lastensuojelun asiantuntijaryhmä kokoontuu joka kuukauden
toisena maanantaina kello 14.00 Lapsiperheiden
sosiaalipalveluissa.

Asiantuntijaryhmän kokousta ei pidetä, jos
käsiteltäviä asiakastapauksia ei ole.

vaarallista

Re: sosiaalihenkilöiden/perhe neuvolan/lastenpsylogin väärin

ViestiKirjoittaja vaarallista » Pe Joulu 14, 2018 4:09 am

Varokaa lastensuojelun asiantuntijaryhmiä

Asiakkaiden on hyvä tajuta, että asiantuntijaryhmä on sosiaalityöntekijän käsikassara laittomien huostaanottojen tekemiseksi. Asiantuntijaryhmä ei yleensä tapaa eikä tunne perhettä ja tekee päätöksensä huostaanottoa ajavan sosiaalityöntekijän valikoimien puutteellisten ja valheellisten tietojen varassa.

Tietojen oikeellisuutta ei tarkasteta prosessin missään vaiheessa.

https://www.lokakuunliike.com/ll-uutise ... ten-tueksi

Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

Re: saa ottaa kantaa

ViestiKirjoittaja ari 1 » Pe Joulu 14, 2018 4:50 pm

taustaa hieman:

koulun psyykkari et/n teki ls ilmoituksen lastensuojelulle, jolla ei ollut mahdollisuutta tulla heti samana päivänä tapaamaan lasta koululle,koulun terkkarikin asiassa mukana. vaan sopivat tapaamisen seuraavaksi päiväksi ( yllättäen perjantai). lastensuojelu ohjeisti ettei isälle kerrota etukäteen, näin lukee psyykkarin tekemästä paperista myöskin ls ilmoitukseesa .

tapaamisessa päädyttiin siihen että, lastensuojelu ja sosiaali ja kriisipäivystys lähtivät yhdessä oppilaan kanssa kotiin tapaamaan isää, jolle käynti tuli yllätyksenä. s mäkelä/m mankki

ihmettelinkin mäkelän heittoa kun sanoi kerkisikö ilmoittaa mitään ? samoiten kun pääsivät sisälle niin toinen meni ylös toinen mäkelä sohvalle istumaan ja tuumasi että, ai teillä laitetaan ruokaa mikä lie tarkoitus tantalla ??.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sitten onkin avin vastaus kanteluun:

johon elina/t/n vastaukseen on antanutkin j salminen jonka mukaan lastensuojeluilmoituksessa on ollut virheellinen merkintä huoltajan informoimisesta, kantelunne mukaan psykiatrinen sairaanhoitaja elina t/n selvityksestä käy kuitenkin ilmi, että lastensuojelu on ohjeistanut ettei isälle kerrota asiasta etukäteen. olen liittänyt kyseiseen kanteluun kopion elina t/n kirjauksesta.

kantelunne mukaan lastensuojeluilmoituksen virheellistä merkintää ei ole tapahtunut, vaan lastensuojelun ohjeistus on ollut , ettei isälle kerrota, katsotte että asiassa ei ole toimittu lakien ja säädösten ja ohjeiden mukaan.

sosiaali työntekijä s m kertoo xxxxxxx päivätyssä muistutusvastaukseen liittyvässä vastineessaan, että koulun ilmoitus tuli virka-aikaiseen lastensuojelun päivystykseen xxxxx2017
. sosiaali työntekijä sm ja kriisipäivystyksen tekijä mm jolloin tulivat käymään kotona ja toi lapsen tullessaan.

sosiaalihenkilö väittävät vastineessaan työntekijät eivät missään vaiheessa kieltäneet ilmoittamasta isälle lastensuojelu ilmoituksesta vaan he ilmoittivat siitä kotikäynnillä.

aluehallintovirasto viittaa sosiaalityöntekijän mäkelän vastineeseen, jossa kiistetään väite siitä että, työntekijät olisivat kieltäneet ilmoittamasta isälle lastensuojeluilmoituksesta. kantelunne ja mainittu vastine ovat ristiriidassa keskenään, aluehallintoviraston ei ole mahdollista käytettävissään olevin keinoin selvittää käytyjen keskustelujen tarkkaa sisältöä.
[b]

ette ole kantelussanne yksilöinyt mitä lakeja säädöksiä ja ohjeita asiassa ei ole noudatettu aluehallintovirasto on arvioinut asian ja katsoo edellä mainituilla perusteilla, ettei kantelustanne ilmene sellaista aluehallintoviraston toimivallan piiriin kuuluvaa lainvastaista menettelyä tai laiminlyöntiä joka antaisi aihetta aluehallintoviraston toimenpiteisiin.[/b]

" tätä mieltä on ylitarkastajat kemppi kujanpää avista." niin se ilmoitus päivä muuttuukin seuraavaksi päiväksi.

Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

ns: heh ammattilaiset.( kaukana siitä )

ViestiKirjoittaja ari 1 » To Joulu 20, 2018 11:19 am

sosiaalihenkilöt onko sittenkään niin ammattilaisia työssään kun annetaan ymmärtää ?? väitän ettei todellakaan ole. olkoon vain kuinka ammattilaisia olevinaan, totuus on toinen kuten lastenvalvojatkin,kuraattorit ,ym ym alan henkilöt.

sillä vaikka kuinka puhuvat lasten edunmukaista toimintaa ,niin ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä koska samat henkilöt tekevät päätöksiä ja niin lopetuksiakin, käytetään epäpäteviä tuuraajia ( opiskelijoita),vailla ilman valviran vahvistamaa titteliä. siitäkin huolimatta tituulerataan ah niin täydellistä sosiaalityöntekijää.

tai peremminkin voisi puhua perheiden hajoittamisesta ei suinkaan apua perheille, ei ainakaan kouvolassa .näyttää olevan se tyyli kuka valehtelee paremmin ja uskottavammin niin sitä uskotaan ennemmin kuin toden puhujaa, koskee niin sosiaaliammattilaisia ? kuin vanhempiakin.

huvittavia näiden vastaukset,jos :esim sosiaali kirjoittaa ettei ole kirjannut asioita,niin toisessa paperissa lukeekin olosuhdeselvitys jota ei koskaan tehty vaikka olisi pitänyt, saatikka toistakymmentä vuotta tehnyt ohjaajan hommia ,ei kukaan koskaan ole mitään sanonut tai moittinut ? ( uskoo ken tahtoo ) yli kuuskytä vuotta vanha henkilö toimii perhetukikeskuksessa ( ei tosin enää tiedon mukaan ).entäpä heidän pomonsa sitten ? hehän vain ymmärtävät oman ajatuksensa, tai sosiaalin kertomuksia ja olettamuksia ja kas kas eihän mitään moitittavaa saatikka virheellistä toimintaa, mitä nyt hieman henkistä väkivaltaa painostusta ,mutta ei itse asian selvityksiä jotka sivuutetaan täysin saatikka omasta pyynnöstä saada tukihenkilöä lapselle.

sosionoomi puhuu lämpimikseen, ja odottelee tilipäivää jotta jaksaa taasen seuraavaan kertaan. sen takia ne yrittää salata näitä ls ilmoituksia ettei heidän toimensa tulisi julkisuuteen, tai ne mitä kirjailevat kaavioiden mukaan täydennettynä asiakkaitten kertomuksilla. jos nyt sattuu olemaan edes asiakas, kuten eräs sydänmaanlakka väitti joka ei pitänyt paikkaansa.

sitten onkin väittämiä ettei ole enää kunnan palveluksessa mielenkiintoista.
sama tyyli paikkakunnista riippumatta miten toimivat

. ensin tuhotaan perheet ,suhteet ,koulutus ym mahdolliset sitten ihmettelevät miten nykynuoriso voi huonosti.

minkäs sille voi kun päähän on noussut jokin mikä lie jokainen voi aatella että mikä? voi vielä nuttura nuukahtaa,ja meikki mennä sekaisin.

Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

sosiaalihenkilöitä monenlaisia

ViestiKirjoittaja ari 1 » Pe Joulu 28, 2018 4:44 pm

miten toimii huostaanotto lain mukaan ja toimiiko muuten kun juosten kXXsXu kuten näillä on tyyli ??

jos esim,toisen vanhemman luona lomalla ym ym sattuu ja tapahtuu niin se onkin sosiaalihenkilön mielestä lähivanhemman vika, kun ei pysty ottamaan vastuuta. voi pyhä jysäys näitä sossilaisten aatelmia,jos vaikkapa toisella puolella suomea on niin mitenhän siinä voi ottaa vastuuta ??

eihän siinä muuten mutta jos sattuu lapsi esim asumaan isällään ja myöhemmin palavereissa kas kummaa eipä toista kuulla tai ole paikalla ollenkaan, kun sos väittämän mukaan puhelinvälityksellä.( ei pidä paikkaansa)

tosin johan he ovat sopineet asioita valmiiksi miten he toimivat, ja eihän siinäkään mitään jos tulevassa koulussa opinnot menevät penkin alle ,eipä paljon hetkauta rehtoria saatikka luokanvalvojaa ja sossua, tosin toisilla paikkakunnilla luokanvalvoja ( kla ) ei ole töissä vaikka onkin. ihmekkös tuo kun rehtori on sairaanhoitaja samaa sarjaa luokanvalvojakin saatikka soshenkilö ( vaikka sama sukunimi niin ei siskoksia muisti rehtori kertoa)

no annas ollos jos kyselet vaikkapa sossulalta mitä selvityksiä ovat saaneet poissa oloihin niin kyllä vastausta saanet odotelle useamman kuukauden kas kun sossu onkin lähtenyt mutta ei ilmoittele kyselijälle mitään eli yhtä tyhjän kanssa.

miten se vanhan kansan sanonta menikään ?" ai niin joukossa tyhmyys tiivistyy " joka pitänee paikkansa nykypäivänäkin,kuten savolaissittain sanottuna vastuu jää kuulijalle/lukijalle.

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-ka ... oprosessi##3

https://www.lokakuunliike.com/opasinfo.html

https://www.lokakuunliike.com/

Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

Re: sosiaalihenkilöt kla

ViestiKirjoittaja ari 1 » Ma Joulu 31, 2018 3:45 pm

koulupsyykkarin selityksistä ilmenee 4/17 mielenkiintoista teoriaa jossa ensin kirjoittaa että sosiaalitoimi ohjeisti olla ilmoittamasta isälle.

psyykkari teki oman ilmoituksen mukaan 20 päivä jolloin oli saanut tuon ohjeistuksen.

lastensuojelu ei päässyt ilmoituksen mukaan tuolloin vaan seuraavana päivänä.
mainiten että koti käynti tuli yllätyksenä vanhemmalle, tämä toimintalinja oli lastensuojelun ja sosiaali ja kriisipäivystyksen oma päätös.

siitä parin viikon päästä oli palaveri koululla jossa mukan terveydenhoitaja, sosionomi, akuuttityöryhmän työntekijä, isä sekä joku tuntematon naikkonen jota ei esitelty ,sekä oppilas joka sanoi ettei ongelmia ole.

siis huhtikuussa tiesivät ,että oppilas on muuttanut äidilleen, jolloin tuo et/n osaa asiasta mainita kun oli tavannut oppilasta ennen kesä
lomaa,ja kysellyt kuulumisia, kesäloman jälkeen oppilas ei palannut kouluun vaan oli muuttanut äidilleen ( virallisesti vasta loppuvuodesta ).


taitaa olla aluehallinto virastossa ymmärtämättömiä henkilöitä kun eivät osaa selvää asiaa lukea,vaan helpommalla pääsee kun laittaa ettei mitään väärinkäytöstä ole tapahtunut, jos ei miellytä niin he muuttavat sanontaa sen verran että onkin jonkin muun vika kun sen tekijän joka todellisuudessa on.

näin on kirjaillut psykiatrisen sairaanhoitaja joka on kouluissa psyykkarina. ( kla )-----------------------------------------------------------------------------------------

"alue hallinto virasto" kertoo mm.

hallintolain 53b § nojalla valvova viranomainen ryhtyy hallintokantelun perusteella niihin toimenpiteisiin,joihin se katsoo olevan aihetta.

aluehallinto virasto on sosiaalihuollon toimintaa sosiaalihuoltolain nojalla valvova viranomainen. tämän valvontatehtävänsä suorittamiseksi aluehallintovirasto käsittelee myös kansalaisilta saamiaan yhteydenottoja ja kanteluita. valvontatoiminnassa puututaan ennen kaikkea epäilyihin laadultaan tai laajuldeltaan merkittävästä lainvastaisesta toiminnasta.

luulisi heidänkin huomaavan kenestä on kantelu ja kuka siihen vastaa, eikä muuttaa niin että, se kuka kantelee niin muutellaan sitä." saatikka jos jokin epäpätevä leikkii sos henkilöä vaikka ei ole valviran vahvistamaa pätevyyttä toimia juuri sos henkilönä, hups äkkiäkkös sitä siirtymä säännöksillä touhutaan. ( saatikka erikoistunut juuri tietylle alalle ).

lastensuojelu käynnisti palvelutarpeen arvioinnin.((((( siis pelkkien puheiden perusteella joita ovat itse kehitelleet ja värittäneet ja jättäneet tosiasiat pois mitkä pitävät paikkansa .

(( ei edes sosiaalihuollon asiakas vanhempi ole ollut ))) siis lähihuoltaja.

53b " https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434 Hallintokantelun käsittely.

Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

Re: sosiaalihenkilöiden/perhe neuvolan/lastenpsylogin väärin

ViestiKirjoittaja ari 1 » Ke Tammi 09, 2019 12:25 pm

ketkäpä näitä ls ilmoituksia tehtailee joko asiasta tai sitten jos ei asiasta niin tehdään sellainen,jos ei muuten niin moniammatillinen tiimi työskentelyllä. ( lapsi bisnestä) viewtopic.php?f=28&t=9789

eikä kouluakaan passaa unohtaa tuossa projektissa,jossa opettajat yhtenä päivänä ei mitään mutta kas kummaa jo seuraavana päivänä samaisella onkin paljon paljon huolta,tietenkin omilla kuvitelmilla väritettyinä jossa saadaan asia näyttämään oikein huonolta.

samoja sosiaalihenkilöitä jotka tekevät näitä huostaanottoja ym ,on samoja henkilöitä jotka myös purkavat tilanteen mukaan niitä huostaanottoja,vaikkakin juuri pitäisi olla paikalla tuo ns:oma sosiaalihenkilö. jota tuskin näkyy erillaisilla syillä ei tavoitettavissa,joten ei kerrota kuka on todellisuudessa tuo vastaava henkilö.

asioista ollut puhetta paljonkin valtalehdissä,mutta minnehän on unohtunut tuo mitä sosiaalihenkilöt tekevät lain mukaan ? ja meneekö asiat niinkuin pitäisi?

Lasten kaltoinkohtelu koulukodeissa sai jatkua, kun kunnat eivät valvoneet - ministeriltä moitteet: ”En voi hyväksyä”
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko korostaa, että lastensuojelulain muutos vahvistaisi lastensuojelun valvontaa.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/8 ... b037982d94https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/a72f ... 5ca99bb5f5

Koulukiusatut kertovat, kuinka kiusaaminen painettiin villaisella: ”Vararehtori antoi hyvin selvästi ymmärtää, ettei minua kiusattaisi, jos en olisi niin outo”

Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

Re: suojatyöpaikkojako ???

ViestiKirjoittaja ari 1 » Ma Tammi 14, 2019 4:06 pm

https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Last ... t-palvelut

https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Last ... tensuojelu

Lastensuojelun tehtävänä on auttaa perheitä ja tukea vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa erityisesti tilanteissa, joissa perheiden on vaikea selvitä yksin. Lastensuojelun tavoitteena on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia, ja tukea vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Lasten ja perheiden ongelmia pyritään ehkäisemään ja puuttumaan ongelmiin riittävän varhain. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa otetaan ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lastensuojeluilmoitukset ja palvelutarpeen arviointi tehdään Kymsotessa Perheiden sosiaalityössä, josta lapsen asiakkuus siirtyy lastensuojeluun.

Avohuolto

Lastensuojelussa järjestetään lapselle ja hänen perheelleen avohuollon tukitoimia yhteisesti tehdyn suunnitelman perusteella. Avohuollon tukitoimia ovat mm. lastensuojelun sosiaalityö, perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhekuntoutus ja lapsen sijoitus avohuollon tukitoimenpiteenä.

Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Sijaishuolto

Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen on lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Sijaishuoltoa tarvitaan tilanteissa, joissa vanhempien omat voimavarat eivät riitä lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseen sekä tilanteissa, joissa lapsi tai nuori on vaaraksi itselleen tai ympäristölleen.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapselle tai nuorelle tasapainoinen kasvu ja kehitys turvallisessa ympäristössä. Sijaishuollon tavoitteena on myös antaa nuorelle valmiuksia myöhempään itsenäiseen elämään. Sijaishuoltoa järjestetään perhetukikeskusten yksiköissä, lastensuojelulaitoksissa, ammatillisissa perhekodeissa ja sijaisperheissä.alvelut/Lastensuojelu/p/lastensuojelu

Edellinen

Paluu » KELA, TE-palvelut, Sosiaali- ja terveysviranomaiset