Rekisteröidy

sosiaalihenkilöiden/perhe neuvolan/lastenpsylogin väärinkäyt

Tähän keskusteluryhmään voit kirjoittaa ”anonyyminä” ilman rekisteröintiä ja ennakkosensuuria - sana on vapaa!


Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

Re: sosiaali

ViestiKirjoittaja ari 1 » Ma Syys 10, 2018 1:23 pm

tarkemmin kun ajattelee asioita niin huomaakin ettei sossun tarkoitus ole ollenkaan olla tasapuolisia asioissa joita mm kyseessä on lapsen asiaa. sillä heillähän on vain pyrkimys saada vanhemmat riitelemään asioista,mm erotilanteissa ym vastaavissa asioissa.

yrittävät tarjota mm huoltajuusriitoina ym keksittyjä tarinoita omina ajatuksinaan,joita sitten väitetään toisen kertomaksi kokemaksi asioiksi,perhetukikeskuksen selvityksineen sopivasti väritettyinä tietenkin toisen vanhemman mitätöimiseksi huonommaksi huoltajaksi,ja se mitä todellisuudessa tapahtuu noissa keskuksissa pitäisi saada päivänvaloon.

se miten toisen vanhemman kanssa keskustelee lapsen asioista keskenään ja sovitaan,miten menetellään ja toimitaan niin kääntyykin sossulan ajutuksissa aivan toiseksi,kuten erään sos oppilaan mukaan, ensin ei ole pyytänyt mitään lähettämään mihinkään,sitten toinen vanhempi on pyytänyt, mutta sitten paljastuukin että,vain ja ainoastaan tuo opiskelija on sen pyytänyt josta myös toisaalta on vahvistus tuohon pyyntöön.

ihmeellistä on sekin jossa esim toinen vanhempi kysyttäessä,onko hakemassa huoltajuutta lapselle , niin ei ole kun vanhemmat keskustelevat keskenään lapsen asioista ym järjestelyistä. niin jostakin syystä tuollainen asia pistetäänkin toisen vanhemman kertomaksi,no ei paljon tarvitse miettiä kumpaa uskoa eikä se suinkaan ole sossu.se mitä sossu tarjoaa/uhkailee kenties milläkin asioilla ym ym vastaavilla tavoilla ja ei pidä unohtaa myöskään vieraannuttavaa prosessia asioissa,sekä niin koulun kun sosiaalin toimiakin koko sydeemissä.

Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

Re: ajatelmaa arkeen

ViestiKirjoittaja ari 1 » Ma Syys 17, 2018 7:43 am

nämä itseään täynnä olevat sosiaalihenkilöt pitävät itseään muita parempina . mutta taitaakin todellisuudessa olevan pallo hukassa mitä tulee ns:normaaliin ajatuksen käytäntöön ja tekemisiin.

kouvolassa ainakin nämä:ns henkilöt ovat aivan jotakin muuta kun antavat ymmärtää,ei siinä mitään jos ymmärtävät jonkin sosiaalin kertomuksia jostakin asiasta ,mutta ymmärtäminen ja asian sisäistäminen onkin toinen asia,varsinkin tuo "ymmärtäminen" onkin heillä toispuoleinen asia. ( ymmärtävät omaksi edukseen.)

ymmärtää kyllä mitä sossut puhuvat,mutta ei sitä mitä esim,henkilöä jota asia koskee ja niiden perusteella keskitytään oikein urakalla kirjoittelemaan papereihin joissa ei suinkaan ole niitä asioita joita on puhuttu,vaan keskitytään niihin asioihin joista voi saada jotakin negatiivista papereihin. ( toista vanhempaa kohtaan )

8lk käyvän oppilaan niin suuresti puhuttua poissa oloja joita kouvolan sossun mielestä oli paljon ?? ja varsinkin kun asui isän luona oli polemiikkia. no eipä siinä mitään jos niitä muutamia kertoja oli kipeyden takia pois niin ok. 9lk yli 300 tuntia ( toisen vanhemman luona) siinäpä muutama.

kuten koulukin yhteyttä ja asioista ilmoitettiin tuolloin etähuoltajalle ei suinkaan sille kenen luona asuu,( ennen episodia )kuten sossunkin papereista ilmenee asioita on sovittu etävanhemman kanssa muitakin. sossulan papereista kun lukee niin jos lapsi muuttaa äidilleen tehdään olosuhde selvitys, vaan eipä tehty ( olisi pitänyt tehdä jo ennen kuin lapsi muuttaa äidilleen,näin kertoi toisen paikkakunnan sos henkilö ) .

entäpä muuton jälkeen: ei paljon sossua kiinnosta miten koulut ( ym ) mennyt tuon jälkeen,kunhan vain saavat asian pois käsistään ja nopeasti muulla ei väliä olekkaan,ja vielä soitellaan perään antaen neuvoja ,kenties nostavat omaa itsetuntoaan tehtyään jälleen hyviä päätöksiä toisten ihmisten kustannuksella.

kun puhutaan yleisesti missä sossu pilaa ihmisten elämää on hyvinkin luettavissa netissä moneltakin eri sivustoilla pyörivistä keskusteluista sekä foorumeilta, niin onko sittenkin niin että,väärät ihmiset väärissä paikoissa töissä ?

se mistä sossu tempaisee näitä juttuja vanhempia ym kohtaan otetaan juuri niiden kertomuksista joita kerrotte ehkä" heille, oma neuvoni on että,miettikää mitä ja miten sanotte mitäkin asiaa,ja nauhoittakaa keskustelut niitä ei pystytä

kieltämään,ottakaa luotettava aa mukaan,( oikeusaputoimiston väki on mitä on kuten sossukin ). papereista saatte aikanaan lukea mitä teidän väitetään puhuneen vaikka ette olisikaan sanonut, vanhaa tyyliä mukaillen kopio liitä leikkaa systeemillä sitten väsätään niitä kirjoituksia,ja jos pyydätte ns: työkirjasta kopion niin kas kummaa sehän onkin jo tuhottu,mutta tiedot arkistoitu. eipä niiden kirjoituksista löydy kuka kirjoitti mitäkin,vain jos tehdään ls ilmoitus sieltä löytyy valmistelija/päättäjä.

Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

asiatietoa

ViestiKirjoittaja ari 1 » Ke Syys 26, 2018 5:04 pm

https://blogs.helsinki.fi/avoin-johdatu ... to-oikeus/
Johdatus oikeustieteeseen.


https://fi.wikipedia.org/wiki/Viranomainen
Viranomainen on julkisyhteisön, kuten kunnan, kirkon tai valtion, pysyvä toimielin, jolle on säädöksillä annettu toimivalta ja velvollisuus tiettyjen tehtävien hoitamiseen omalla toimialallaan.


https://yle.fi/uutiset/3-5248349
Sähköpostit jäävät usein vaille vastausta

Suomalaisten virkamiehille lähettämät sähköpostiviestit jäävät usein lukematta. Laillisuusvalvojat pitävät viestien huonoa seuraamista vakavana ongelmana.


http://lainkirjoittaja.finlex.fi/12-yle ... lyt/12-12/
12.12 Virkavastuu

Virkamiehen erityisasemaan kuuluu muita laajempi vastuu työssä tapahtuneista virheistä eli virkavastuu. Virkavastuun yleisinä perusteina ovat perustuslain 2 §:n 3 momentin ja 118 §:n säännökset. Virkavastuun on vakiintuneesti katsottu käsittävän sekä rikosoikeudellisen että vahingonkorvausoikeudellisen vastuun.

Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

virkavirhe ( myös sos henkilöt)

ViestiKirjoittaja ari 1 » Ke Loka 10, 2018 7:46 am

https://fi.wikipedia.org/wiki/Virkavirhe

Virkavirhe on julkisyhteisön tai sen palveluksessa olevan julkista valtaa käyttävän työntekijän tekemä päätös tai toimi, jossa tahallaan tai huolimattomuutta rikotaan annettuja säännöksiä, määräyksiä, asetuksia tai lakia.

Julkista valtaa käyttävällä työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, jonka tehtäviin lain tai asetuksen nojalla kuuluu antaa toista velvoittava määräys, päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta tai puuttua toisen etuun tai oikeuteen. Tällainen henkilö on myös se, jonka lain tai asetuksen nojalla tai viranomaiselta saadun toimeksiannon perusteella kuuluu osallistua päätöksen valmisteluun tekemällä päätösesitys tai päätösehdotus, laatimalla selvitys tai suunnitelma, ottamalla näyte tai suorittamalla tarkastus tai muulla vastaavalla tavalla. Yleensä julkista valtaa käyttävä henkilö on virkamies.

Kantelu virkavirheestä tehdään kirjallisesti ylemmälle tai valvovalle viranomaiselle tai laillisuusvalvojallle. Kantelun voi tehdä kuka tahansa, muukin kuin asiaosainen. Kantelu virkavirheestä ei ole muutoksenhakukeino hallintopäätökseen eli sen seurauksena hallintopäätöstä ei kumota. Muutosta hallintopäätökseen tulee hakea valittamalla, ylimääräisellä muutoksenhakukeinolla hallintoviranomaiselle tai muutoksenhakuasioita käsittelemään perustetulle lautakunnallle tai tuomioistuimelta, kuten esimerkiksi hallinto-oikeudelta.

Virkavirheestä kantelun seurauksena virkavirheen tehneelle julkisyhteisölle tai sen työntekijälle voidaan tuoda esille käsitys säädösten oikeasta tulkinnasta, ohje oikeasta menettelystä tai vakavampana menettelynä huomautus. Eduskunnan oikeusasiamies sekä oikeuskansleri voivat vakavimmissa tapauksissa määrätä myös syytteen nostettavaksi. Tuomioistuimessa virkavelvollisuuden rikkomisesta rangaistuksena on varoitus, sakko tai vankeutta enintään yksi vuosi sekä mahdollinen vahingonkorvaus.

Tuomioistuimessa käsitellään vakavia tapauksia, joissa on loukattu yksityishenkilöiden oikeuksia. Vahingonkorvausvastuuseen joutuminen ei edellytä, että virkavirheestä epäilty saisi rangaistuksen tekemästään virkavirheestä. Jos virkavirheestä on laissa säädetty rangaistus, kutsutaan virkavirhettä yleensä arkikielessä virkarikokseksi.

Virkarikoksista säädetään perustuslain 118 §:ssä sekä rikoslain 40. luvussa. Julkisyhteisön sekä työntekijän vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa. Säännökset virkarikoksista koskevat virkamiestä, julkista valtaa käyttävää henkilöä kuin myös julkista luottamustehtävää hoitavaa henkilöä, joka on valittu yleisillä vaaleilla lukuun ottamatta istuvia kansanedustajia. Valtion virkamiehen velvollisuuksista säädetään lisäksi valtion virkamieslaissa ja kunnallisen viranhaltijan velvollisuuksista laissa kunnallisesta viranhaltijasta.
Lähteet

Suomalainen tietosanakirja, Weilin+Göös 1993.
Factum, Weilin+Göös 2005.
Encyclopædia iuridica fennica, Suomalainen lakimiesyhdistys, osa V, s. 1214–1215.

Luokat:

HallintoHallinto-oikeus

Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

Re: sosiaalihenkilöiden/perhe neuvolan/lastenpsylogin väärin

ViestiKirjoittaja ari 1 » Ti Loka 23, 2018 11:34 am

sanottu mutta ei kirjattu ???

jaahas näyttää sosiaalit olevan niin täydellistä joukkoa ettei heidän toimissaan tekemisissään ole mitää väärää .ovat itse täydelisyyksiä ja lakeja noudattavia henkilöitä.
aika pitkälle kukkua kanssa,sama pätee heidän pomoihinsa jotka uskovat mitä heille sosiaalit suoltaa,niin muiden sanoinnoilla ei ole mitäänn merkitystä vain siihen mitä nuo niinsanotut ammattilaiset ovat kirjailleet papereihinsa. ( ammattilaiset?? ).

onhan se kun toinen puhuu aidasta niin joku puhuu aijanseipäistä,otappa siitä sitten selvää mitä tahtoo sanoa,vai onko mitään sanottavaa,kun kysytään niin ei tietenkään kaikki on mennyt niinkuin pitääkin, tai sinnepäin.

uskoopa niiden juttuja kuka ja mitenkin niin ainakaan ei voi varauksettomasti ottaa heidän juttujaan koska niiden puheisiin ei passaa luottaa,kyky puhua omiaan on luonteenpiirteissä osana narsismia joka onkin heillä tapana käyttää,ainakin miespuolisia ihmisiä kohtaan.

eikäpä sen puoleen voi sanoa että,puhuisivat totuutena asiaa jonka monet muutkin ovat huomanneet ,tulee mieleen tv sarja pokka pitää.

Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

virastoilla saamattomuuttako ?

ViestiKirjoittaja ari 1 » To Marras 01, 2018 10:04 am

tosiseikkoihin nojauten ihmettelen avin päätöksiä,tai paremminkin yksikön päällikkö ylitarkastaja a ja toinen ylitarkastaja b eivät näe asiassa mitään kummallisuutta,jossa opettaja saa puhua mitä sattuu . jopa nimitellä oppilaita vaikkapa raivokohtauksilla muita opettajia ym kohtaan,mutta ei sitten pysty sanomaan ja näyttämään toteen ketä kohtaan ja miten.
avi:han ei näe asiassa mitään väärin ? joten tulkitsen niin että,se on aivan sama mitä opettajat ( ei kaikki ) psyykkarit terveydenhoitaja luokanvalvojat väittävät,ei anna aihetta mihinkään suuntaan. kyseenalaistan heidän puheet ja rankasti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- no entäpä opetushallitus ?
no nehän ei nyt saa edes vastattua vaikka laittaa kirjaamon kautta saatikka jollekkin kyselyä.laitoin viestiä to 1.2.2018
vastaukseksi sain " Kiitos
viestistäsi.

Palaan töihin 5.2..2018 eipä ole osannut vastata vielä tähän päivään mennessä 10/18 kiirettä pitää meinaan heilläkin tai sitten ei.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
valvira samaa rataa
eipäs valvirakaan pidä mitään kiirettä jossa kyselin erään opiskelijan pätevyys asioita toimia sosiaalihenkilönä, eli onko tarpeeksi suoritettuja tenttejä kyseiseen asiaan. pitkät on sielläkin ajat
28.8.2018, Kiitos viestistäsi. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian, keskimäärin noin viikon kuluessa.
30.8.2018 12.32 Hei!
Siirrän viestisi vastattavaksi Valviran sosiaalihuollon valvontaan. Vastausaika on noin 2-3 viikkoa.
Ystävällisin terveisin
xxxxxxxxxxxxx
Tarkastaja

Jos asiasi koskee ammattioikeushakemuksesi käsittelyn tilannetta, tarkista ajantasainen tilanne Valviran verkkosivuilta, http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet

Ystävällisin terveisin,
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira
-------------------------------------------------------------------------------------
eipä ole kuulunut tähän päivään mennessä mitään 1.11.2018 . onko kiusantekoa vai yleistä saamattomuutta ??????.
-

Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

tietopyynnit

ViestiKirjoittaja ari 1 » To Marras 01, 2018 10:23 am

https://tietopyyntoongelmat.net/2016/08 ... yyntoihin/

Lyhyesti: Sinulla on oikeus pyytää viranomaiselta heidän toimintaansa liittyvää asiakirjaa tai tietoa. Viranomaisella on velvollisuus vastata ja neuvoa asiassa sekä perustella kattavasti, jos ei tietoa anna.

Ja sitten vähän pitemmin:
Suomen perustuslain 12. pykälän toinen kappale (momentti).


--------------------------------------------------------------------------------------------------
"" https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_perustuslaki

Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

Re: sosiaalihenkilöiden/perhe neuvolan/lastenpsylogin väärin

ViestiKirjoittaja ari 1 » Pe Marras 02, 2018 5:39 pm

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/e51e4f ... 5_u0.shtml

”Lasta aseenaan käyttävän vanhemman kykyä toimia huoltajana voisi kyseenalaistaa” – Poliisilta tiukka kannanotto
Eron jälkeen vanhemmat voivat alkaa mustamaalata toisiaan lapselle. Vieraannuttamisen päämääränä on myrkyttää lapsen suhde toiseen vanhempaansa.------

" ja siihen osallistuu sosiaali ns: ammatilaisineen" oma kommentti asiaan."

Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

Re: sosiaalihenkilöiden/perhe neuvolan/lastenpsylogin väärin

ViestiKirjoittaja ari 1 » La Marras 10, 2018 3:41 pm

Jorma Liukkonen – kulttuurisihteeri – pätevä nykyiseen tehtävään siirtymäsäännöksien nojalla 16.5.2018 "" nopeasti muuttui titteli "

http://vaalikone.kaakonviestinta.fi/kun ... kkaat/8332

Hei. Jorma Liukkosella on oikeus toimia ohjaajana perhetukikeskusessa ja Verna Sydänmaanlakka on sosionomi ja sosiaalityöntekijäksi opiskelija.

https://asiointi.asiat.fi/Sidonnaisuusr ... joaL0PJNQ9

Verna Sydänmaanlakka ei ole enää meillä töissä (silloin kun oli niin lähiesimies Teija Järvinen) "" näin kertoilee s-r-junnola.

https://www.kouvola.fi/index/kaupunkija ... kunta.html

Marianne Pätilä ei ole enää meillä töissä (silloin kun oli niin lähiesimies Teija Järvinen).

https://www.kouvola.fi/index/sosiaali-j ... elu_0.html

"" Lastensuojelun avopalvelut
Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun on ryhdytty kiireellisesti lastensuojelutoimenpiteisiin tai on palvelutarpeen arvioinnin perusteella tehty päätös lastensuojelun asiakkuudesta.
Lastensuojelun asiakkuudessa olevalle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma yhdessä lapsen, vanhempien ja tarvittaessa lapsen verkostossa toimivien ihmisten kanssa. Asiakassuunnitelmassa sovitaan avohuollon tukitoimista, joiden avulla lasta ja perhettä tuetaan.((((( näin ei suinkaan kouvolassa ))))

Avohuollon tukitoimia ovat mm. lastensuojelun sosiaalityö, perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhekuntoutus, lapsen sijoitus avohuollon tukitoimenpiteenä. Ohjauksen ja päätöksen lapsiperheiden sosiaalityöhön tai lastensuojeluun tekee lapsiperheiden sosiaalityön päivystys ja arviointi.""""

"" eipä puhuttu mitään avopalveluista vaikka pyysin tukihenkilöä nuorelle, vaan paremminkin syytöksiä vähättelyä uhittelemista sekä perinteisesti harmaalla alueella vinoilua.

16.8.2017, Olen lomalla , minut tavoittaa seuraavan kerran 28.8.2017 lapsen oma sosiaalihenkilö,joka tosin oli hiljaa,mitä nyt tokaisi että kädet pystyyn mä mokasin ?kumpaa lie sitten tarkoittanut?. ( suski mäkelä)

johan alkaa nimet joko sukunimi tai etu nimi vaihtua saatikka työpaikka ja tittelit kuten tapana on jos tulee sanomista ei kouvola tee poikkeusta. kuten muuallakaan....

http://www.knuutilaki.net/kirjoitukset/85-vakivaltainen-lastensuojelu
väkivaltainen lastensuojelu.

Vieras

Re: sosiaalihenkilöiden/perhe neuvolan/lastenpsylogin väärin

ViestiKirjoittaja Vieras » Su Marras 11, 2018 1:54 pm

Hyvää isänpäivää foorumin kaikille kunnon isille, kummallekin Arille, Hannekselle, Pertille, Rune.Bergille, Vilille, Toveri.Gunnarille ym.

Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

Re: sosiaalihenkilöiden/perhe neuvolan/lastenpsylogin väärin

ViestiKirjoittaja ari 1 » Su Marras 25, 2018 8:53 am

https://www.iltalehti.fi/mieli/a/201708132200323539

Narsisti elää jatkuvassa puolustusvalmiudessa - näin se näkyy käytöksessä


https://www.lehteri.fi/henkijaelama/vie ... akivaltaa/

Vieraannuttaminen on henkistä väkivaltaa
Lapselle vieraannuttamisen vaikutukset ovat hyvinkin vakavia ja kauaskantoisia. Oireet voivat ilmetä esimerkiksi ahdistuneisuutena, itsetuhoisuutena, kouluvaikeuksina ja päihdeongelmina.


https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisist ... inen_75333
Vieraannuttaminen

25.10.2018
Vieraannuttaminen tarkoittaa yleensä prosessia, jossa toinen vanhempi pyrkii tahallaan avioeron jälkeen etäännyttämään lapsen toisesta vanhemmastaan. Keinoina voi olla toisen vanhemman mustamaalaaminen tai pelon herättäminen. Vieraannuttamisen taustalla saattaa lisäksi olla myös huoltajuusriita. Yhtenä tavoitteena väärinkäytöstilanteessa voi olla kielteisen kuvan luominen toisesta vanhemmasta. Kielteisen kuvan avulla pyritään saamaan etua mm. huolto-oikeudenkäynnissä. Vieraannuttaminen on ilmiö, joka lasten kanssa työskentelevien ihmisten tulee huomioida.


https://www.youtube.com/watch?v=9ApO3FZisr4

lopuksi Hanneksen pätkä aikoinaan Hannu Karpon esittämästä juttuja havumetsien maasta, joka alkaa kohdasta 15,30 minuutin kohdalta. saa hyvän kuvan nykyisestäkin miten sosiaalit toimivat nykypäivänäkin 2018.

Ari Savolainen

Re: sosiaalihenkilöiden/perhe neuvolan/lastenpsylogin väärin

ViestiKirjoittaja Ari Savolainen » Ke Marras 28, 2018 4:26 pm

Kiitos!

Kuva

Ari Savolainen

Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

Re: sosiaalihenkilöiden/perhe neuvolan/lastenpsylogin väärin

ViestiKirjoittaja ari 1 » Ke Marras 28, 2018 5:25 pm

:) palaillaan asiaan :) kiitoksia.

Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

Re: sosiaalihenkilöiden

ViestiKirjoittaja ari 1 » Pe Marras 30, 2018 2:06 pm

lapsen edun mukainen toiminta mitä se se sitten onkin ?. ja millä sosiaali ratsastaa ns: ainakin sosiaalihenkilöiden ajattelutapaa noudatellen se on vanhempien mollaamista vähättelemistä uhittelua jota voidaan pitää jo henkisenä pahoinpitelynä.

vanhempien sanomia asioita ei suinkaan kirjata niinkuin ne on kerrottu,vaan jätetään ne kaikki positiiviset asiat pois kirjoituksissa maininalla ei ( kirjattu,) ja varsinkin jos isä on huoltajana,jolloin luonnollisesti toinen on silloin etähuoltaja. (ei aina)

itse varsinaisiin asioihin ei puututa,vaan sivuutetaan kokonaan ja annas olla jos alkaa kyselemään itse asiasta,niin se onkin jotain aivan painostusta toiseen asiaan varsinkin silloin jos nuori/nuorten muuttoa vauhditetaan kyseisillä tempuilla.

siihen osallistuu olipa se koulu ym ym vastaavat tahot kuka hierarkiassa onkaan ahneempi toisia kohtaan olipa se sitten työkaveri tai muuten vain näköistuttu .

jos ennen oli nämä sosiaalihenkilöt vs niin eipä mene kauaa kun onkin jo vt ( kt wikipedia ) viransijainen, virkaa tekevä ).
ei taida nämä sosiaalihenkilöt itsekkään tajuta aina mitä tekevät,ehkä eivät osaa ajatella nenäänsä pitemmälle mitä kaikkea toiminta aiheuttaa pitemmällä aikavälillä,itse henkilöön saatikka nuorten vanhempiin ym ym lähipiiriin.

luulisi näiden sosiaalihenkilöiden ymmärtävän asioita sillä onhan heissäkin osa / äitejä/isiä ) tekemässä hommiaan jotka eivät aina kestä päivänvaloa,vaan asioita yritetään tarkoituksella kirjoittaa johonkin malliin noin niinku ymmärrettäviksi.

se kuka näistä hyötyy kuka mitenkin tai millä perusteella niin ,onkin jo toinen asia . mutta hierarkiassa tuollakin alalla pyrkimyksiä keinoja kaihtamatta yrittää olla se kunkku joka parhaiten ja siihen liittyvine lieveilmiöineen ym hyödyttää piiriään.


siispä herääkin kysymys missä onkaan se todellinen nuoren edun mukaista toimintaa,muuallakin kun paperilla.??????. onko se vain naisten omaa logiikkaa jota ei voi useinmiten ymmärtää??.onko kenties ylpeitäkin ns: tekemästään työstään ?toisten kustannuksella.? mene ja tiedä sitten sitä. sitten kun asia saatu jollakin kyseenalaisilla toiminnalla tehtyä niin sen jälkeen onkin heillä yhdentekevää mitä jatkossa tapahtuu.

saatikka näillä virkahenkilöillä eri tahoillaan olevilla töissä,jos tulee kanteluita saatikka tutkintapyyntöjä ym vastaisia niin johan alkaa nimet vaihtua tai ei töissä,virkavapaalla ,tai tittelin vaihdolla siirtymäsäännöksien nojalla ym vastaavilla tavoilla. saatikka heidän selitykset ovat jotain aivan taivaan ja maanväliltä,jossa ei päätä ei häntää.

Viestit: 532
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 6:49 pm

Re: kummallisuuksia

ViestiKirjoittaja ari 1 » Ke Joulu 05, 2018 8:56 am

opettaja voi esittää oppilaista mitä vain,eli jos opettaja esittää oppilaasta mm raivokohtauksia uhkaavaa käytöstä muita opettajia ym ym kohtaan,ja kysyttäessä niin opettaja ei kykene ilmoittamaan ketä kohtaan ja koska.

vaan selittelee pyytämällä käytävälle oppilas itkuisena ( opettajan ) mukaan,kyselee asioita. joita kyllä epäilen tuon opettajan kertomuksia. ( siis tekaistuja juttuja jälleen)

mielenkiintoinen on aluehallintoviraston perustelu asiaan liittyen. joita mainitsevat ja sallivat moisen käytöksen koulussa ja koko koululaitoksissa.

avin: perusteluista mm:

koulun yhteydenottotavoista tai yhteydenottojen sisällöstä huoltajiin,kun koulun HUOLI oppilaan tilanteesta herää,ei ole perusopetustakoskevassa lainsäädännössä nimenomaisesti säädetty. opettajan toiminta ei kantelukirjestelmästä ilmenevän perusteella ole ollut lainvastaista tai EPÄASILLISTAKAAN aluehallintovirasto katsoo, ettei kantelu opettajan toiminnasta anna aihetta enempää.

eli tätä mieltä näyttää olevan aluehallintoviraston yksikön päällikkö as sekä ylitarkastaja ks.

" ainakin näin ymmärrän asian näistä heidän perusteluistaan" jos vielä pitäisi osata tietää pykälät ym niin huonoa on toiminta, mitähän varten sitten onkaan tuollaisia virastoja???

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
3§ 5§ 6§ 8§ 9§ 11§ osa 2 20§ 21§ 22§ 23§ 27§

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
4§ 123 4 1-8 : 3 luku 9§ 10§ 11§ 12§ 13§ 14§- 1234..

EdellinenSeuraava

Paluu » KELA, TE-palvelut, Sosiaali- ja terveysviranomaiset