Rekisteröidy

sosiaalihenkilöiden/perhe neuvolan/lastenpsylogin väärinkäyt

Tähän keskusteluryhmään voit kirjoittaa ”anonyyminä” ilman rekisteröintiä ja ennakkosensuuria - sana on vapaa!


Viestit: 501
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 7:49 pm

Re: sosiaali

ViestiKirjoittaja ari 1 » Ma Syys 10, 2018 2:23 pm

tarkemmin kun ajattelee asioita niin huomaakin ettei sossun tarkoitus ole ollenkaan olla tasapuolisia asioissa joita mm kyseessä on lapsen asiaa. sillä heillähän on vain pyrkimys saada vanhemmat riitelemään asioista,mm erotilanteissa ym vastaavissa asioissa.

yrittävät tarjota mm huoltajuusriitoina ym keksittyjä tarinoita omina ajatuksinaan,joita sitten väitetään toisen kertomaksi kokemaksi asioiksi,perhetukikeskuksen selvityksineen sopivasti väritettyinä tietenkin toisen vanhemman mitätöimiseksi huonommaksi huoltajaksi,ja se mitä todellisuudessa tapahtuu noissa keskuksissa pitäisi saada päivänvaloon.

se miten toisen vanhemman kanssa keskustelee lapsen asioista keskenään ja sovitaan,miten menetellään ja toimitaan niin kääntyykin sossulan ajutuksissa aivan toiseksi,kuten erään sos oppilaan mukaan, ensin ei ole pyytänyt mitään lähettämään mihinkään,sitten toinen vanhempi on pyytänyt, mutta sitten paljastuukin että,vain ja ainoastaan tuo opiskelija on sen pyytänyt josta myös toisaalta on vahvistus tuohon pyyntöön.

ihmeellistä on sekin jossa esim toinen vanhempi kysyttäessä,onko hakemassa huoltajuutta lapselle , niin ei ole kun vanhemmat keskustelevat keskenään lapsen asioista ym järjestelyistä. niin jostakin syystä tuollainen asia pistetäänkin toisen vanhemman kertomaksi,no ei paljon tarvitse miettiä kumpaa uskoa eikä se suinkaan ole sossu.se mitä sossu tarjoaa/uhkailee kenties milläkin asioilla ym ym vastaavilla tavoilla ja ei pidä unohtaa myöskään vieraannuttavaa prosessia asioissa,sekä niin koulun kun sosiaalin toimiakin koko sydeemissä.

Viestit: 501
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 7:49 pm

Re: ajatelmaa arkeen

ViestiKirjoittaja ari 1 » Ma Syys 17, 2018 8:43 am

nämä itseään täynnä olevat sosiaalihenkilöt pitävät itseään muita parempina . mutta taitaakin todellisuudessa olevan pallo hukassa mitä tulee ns:normaaliin ajatuksen käytäntöön ja tekemisiin.

kouvolassa ainakin nämä:ns henkilöt ovat aivan jotakin muuta kun antavat ymmärtää,ei siinä mitään jos ymmärtävät jonkin sosiaalin kertomuksia jostakin asiasta ,mutta ymmärtäminen ja asian sisäistäminen onkin toinen asia,varsinkin tuo "ymmärtäminen" onkin heillä toispuoleinen asia. ( ymmärtävät omaksi edukseen.)

ymmärtää kyllä mitä sossut puhuvat,mutta ei sitä mitä esim,henkilöä jota asia koskee ja niiden perusteella keskitytään oikein urakalla kirjoittelemaan papereihin joissa ei suinkaan ole niitä asioita joita on puhuttu,vaan keskitytään niihin asioihin joista voi saada jotakin negatiivista papereihin. ( toista vanhempaa kohtaan )

8lk käyvän oppilaan niin suuresti puhuttua poissa oloja joita kouvolan sossun mielestä oli paljon ?? ja varsinkin kun asui isän luona oli polemiikkia. no eipä siinä mitään jos niitä muutamia kertoja oli kipeyden takia pois niin ok. 9lk yli 300 tuntia ( toisen vanhemman luona) siinäpä muutama.

kuten koulukin yhteyttä ja asioista ilmoitettiin tuolloin etähuoltajalle ei suinkaan sille kenen luona asuu,( ennen episodia )kuten sossunkin papereista ilmenee asioita on sovittu etävanhemman kanssa muitakin. sossulan papereista kun lukee niin jos lapsi muuttaa äidilleen tehdään olosuhde selvitys, vaan eipä tehty ( olisi pitänyt tehdä jo ennen kuin lapsi muuttaa äidilleen,näin kertoi toisen paikkakunnan sos henkilö ) .

entäpä muuton jälkeen: ei paljon sossua kiinnosta miten koulut ( ym ) mennyt tuon jälkeen,kunhan vain saavat asian pois käsistään ja nopeasti muulla ei väliä olekkaan,ja vielä soitellaan perään antaen neuvoja ,kenties nostavat omaa itsetuntoaan tehtyään jälleen hyviä päätöksiä toisten ihmisten kustannuksella.

kun puhutaan yleisesti missä sossu pilaa ihmisten elämää on hyvinkin luettavissa netissä moneltakin eri sivustoilla pyörivistä keskusteluista sekä foorumeilta, niin onko sittenkin niin että,väärät ihmiset väärissä paikoissa töissä ?

se mistä sossu tempaisee näitä juttuja vanhempia ym kohtaan otetaan juuri niiden kertomuksista joita kerrotte ehkä" heille, oma neuvoni on että,miettikää mitä ja miten sanotte mitäkin asiaa,ja nauhoittakaa keskustelut niitä ei pystytä

kieltämään,ottakaa luotettava aa mukaan,( oikeusaputoimiston väki on mitä on kuten sossukin ). papereista saatte aikanaan lukea mitä teidän väitetään puhuneen vaikka ette olisikaan sanonut, vanhaa tyyliä mukaillen kopio liitä leikkaa systeemillä sitten väsätään niitä kirjoituksia,ja jos pyydätte ns: työkirjasta kopion niin kas kummaa sehän onkin jo tuhottu,mutta tiedot arkistoitu. eipä niiden kirjoituksista löydy kuka kirjoitti mitäkin,vain jos tehdään ls ilmoitus sieltä löytyy valmistelija/päättäjä.

Viestit: 501
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 7:49 pm

asiatietoa

ViestiKirjoittaja ari 1 » Ke Syys 26, 2018 6:04 pm

https://blogs.helsinki.fi/avoin-johdatu ... to-oikeus/
Johdatus oikeustieteeseen.


https://fi.wikipedia.org/wiki/Viranomainen
Viranomainen on julkisyhteisön, kuten kunnan, kirkon tai valtion, pysyvä toimielin, jolle on säädöksillä annettu toimivalta ja velvollisuus tiettyjen tehtävien hoitamiseen omalla toimialallaan.


https://yle.fi/uutiset/3-5248349
Sähköpostit jäävät usein vaille vastausta

Suomalaisten virkamiehille lähettämät sähköpostiviestit jäävät usein lukematta. Laillisuusvalvojat pitävät viestien huonoa seuraamista vakavana ongelmana.


http://lainkirjoittaja.finlex.fi/12-yle ... lyt/12-12/
12.12 Virkavastuu

Virkamiehen erityisasemaan kuuluu muita laajempi vastuu työssä tapahtuneista virheistä eli virkavastuu. Virkavastuun yleisinä perusteina ovat perustuslain 2 §:n 3 momentin ja 118 §:n säännökset. Virkavastuun on vakiintuneesti katsottu käsittävän sekä rikosoikeudellisen että vahingonkorvausoikeudellisen vastuun.

Viestit: 501
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 7:49 pm

virkavirhe ( myös sos henkilöt)

ViestiKirjoittaja ari 1 » Ke Loka 10, 2018 8:46 am

https://fi.wikipedia.org/wiki/Virkavirhe

Virkavirhe on julkisyhteisön tai sen palveluksessa olevan julkista valtaa käyttävän työntekijän tekemä päätös tai toimi, jossa tahallaan tai huolimattomuutta rikotaan annettuja säännöksiä, määräyksiä, asetuksia tai lakia.

Julkista valtaa käyttävällä työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, jonka tehtäviin lain tai asetuksen nojalla kuuluu antaa toista velvoittava määräys, päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta tai puuttua toisen etuun tai oikeuteen. Tällainen henkilö on myös se, jonka lain tai asetuksen nojalla tai viranomaiselta saadun toimeksiannon perusteella kuuluu osallistua päätöksen valmisteluun tekemällä päätösesitys tai päätösehdotus, laatimalla selvitys tai suunnitelma, ottamalla näyte tai suorittamalla tarkastus tai muulla vastaavalla tavalla. Yleensä julkista valtaa käyttävä henkilö on virkamies.

Kantelu virkavirheestä tehdään kirjallisesti ylemmälle tai valvovalle viranomaiselle tai laillisuusvalvojallle. Kantelun voi tehdä kuka tahansa, muukin kuin asiaosainen. Kantelu virkavirheestä ei ole muutoksenhakukeino hallintopäätökseen eli sen seurauksena hallintopäätöstä ei kumota. Muutosta hallintopäätökseen tulee hakea valittamalla, ylimääräisellä muutoksenhakukeinolla hallintoviranomaiselle tai muutoksenhakuasioita käsittelemään perustetulle lautakunnallle tai tuomioistuimelta, kuten esimerkiksi hallinto-oikeudelta.

Virkavirheestä kantelun seurauksena virkavirheen tehneelle julkisyhteisölle tai sen työntekijälle voidaan tuoda esille käsitys säädösten oikeasta tulkinnasta, ohje oikeasta menettelystä tai vakavampana menettelynä huomautus. Eduskunnan oikeusasiamies sekä oikeuskansleri voivat vakavimmissa tapauksissa määrätä myös syytteen nostettavaksi. Tuomioistuimessa virkavelvollisuuden rikkomisesta rangaistuksena on varoitus, sakko tai vankeutta enintään yksi vuosi sekä mahdollinen vahingonkorvaus.

Tuomioistuimessa käsitellään vakavia tapauksia, joissa on loukattu yksityishenkilöiden oikeuksia. Vahingonkorvausvastuuseen joutuminen ei edellytä, että virkavirheestä epäilty saisi rangaistuksen tekemästään virkavirheestä. Jos virkavirheestä on laissa säädetty rangaistus, kutsutaan virkavirhettä yleensä arkikielessä virkarikokseksi.

Virkarikoksista säädetään perustuslain 118 §:ssä sekä rikoslain 40. luvussa. Julkisyhteisön sekä työntekijän vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa. Säännökset virkarikoksista koskevat virkamiestä, julkista valtaa käyttävää henkilöä kuin myös julkista luottamustehtävää hoitavaa henkilöä, joka on valittu yleisillä vaaleilla lukuun ottamatta istuvia kansanedustajia. Valtion virkamiehen velvollisuuksista säädetään lisäksi valtion virkamieslaissa ja kunnallisen viranhaltijan velvollisuuksista laissa kunnallisesta viranhaltijasta.
Lähteet

Suomalainen tietosanakirja, Weilin+Göös 1993.
Factum, Weilin+Göös 2005.
Encyclopædia iuridica fennica, Suomalainen lakimiesyhdistys, osa V, s. 1214–1215.

Luokat:

HallintoHallinto-oikeus

Viestit: 501
Liittynyt: To Huhti 19, 2007 7:49 pm

Re: sosiaalihenkilöiden/perhe neuvolan/lastenpsylogin väärin

ViestiKirjoittaja ari 1 » Ti Loka 23, 2018 12:34 pm

sanottu mutta ei kirjattu ???

jaahas näyttää sosiaalit olevan niin täydellistä joukkoa ettei heidän toimissaan tekemisissään ole mitää väärää .ovat itse täydelisyyksiä ja lakeja noudattavia henkilöitä.
aika pitkälle kukkua kanssa,sama pätee heidän pomoihinsa jotka uskovat mitä heille sosiaalit suoltaa,niin muiden sanoinnoilla ei ole mitäänn merkitystä vain siihen mitä nuo niinsanotut ammattilaiset ovat kirjailleet papereihinsa. ( ammattilaiset?? ).

onhan se kun toinen puhuu aidasta niin joku puhuu aijanseipäistä,otappa siitä sitten selvää mitä tahtoo sanoa,vai onko mitään sanottavaa,kun kysytään niin ei tietenkään kaikki on mennyt niinkuin pitääkin, tai sinnepäin.

uskoopa niiden juttuja kuka ja mitenkin niin ainakaan ei voi varauksettomasti ottaa heidän juttujaan koska niiden puheisiin ei passaa luottaa,kyky puhua omiaan on luonteenpiirteissä osana narsismia joka onkin heillä tapana käyttää,ainakin miespuolisia ihmisiä kohtaan.

eikäpä sen puoleen voi sanoa että,puhuisivat totuutena asiaa jonka monet muutkin ovat huomanneet ,tulee mieleen tv sarja pokka pitää.

Edellinen

Paluu » KELA, TE-palvelut, Sosiaali- ja terveysviranomaiset