Rekisteröidy

Milapro Oy (Törkeä kavallus ym.) R 16/679

Tähän keskusteluryhmään voit kirjoittaa ”anonyyminä” ilman rekisteröintiä ja ennakkosensuuria - sana on vapaa!


Vieras

Milapro Oy (Törkeä kavallus ym.) R 16/679

ViestiKirjoittaja Vieras » Ke Touko 10, 2017 6:08 am

Helsingin Hovioikeudessa on käsitelty törkeää kavallusrikosta joka liityy lastensuojelujärjestö Milapro Oy nimiseen yritykseen. Milapro Oy (ent. Nuorisokoti Nummela Uusimaa Oy, Lastensuojeluyksikkö Nuorisokoti Pikku-Nummela) kertoo levansa laadukkaita ja asiantuntevia lastensuojelu- ja mielenterveyspalveluita tuottava yritys.

Hyperlinkki yrityksen nettisivustolle http://www.milapro.fi/milapro

Google https://www.google.fi/?gfe_rd=cr&ei=TPb ... Oy&spf=304


Helsingin Hovioikeus 2017 (muutama päivä sitten)

Milapro Oy (ent. Nuorisokoti Nummela Uusimaa Oy, Lastensuojeluyksikkö Nuorisokoti Pikku-Nummela)
Asia: Törkeä kavallus ym.
Helsingin Käräjäoikeus 8.2.2016

Diarinumero: R 16/679 (1. osasto)


Tapaukseen liittyvät tiedot "tuomion" voi tilata Helsingin Hovioikeudesta PDF - tiedostona ja maksutta omaan sähköpostiin.

Helsingin Hovioikeus

Käyntiosoite: Salmisaarenranta 7 I, Helsinki
Postiosoite: PL 132, 00181 Helsinki
Puhelin: 029 56 40789 (kirjaamo)
Faksi: 029 56 40512
Sähköposti: helsinki.ho(at)oikeus.fi
Puhelinvaihde: 029 56 40500


Helsingin Käräjäoikeus

Käyntiosoite: Porkkalankatu 13, 00180 Helsinki
Postiosoite: PL 650, 00181 Helsinki
Puhelin: 02956 44200 (vaihde)
Faksi: 02956 44218
Sähköposti: helsinki.ko(at)oikeus.fi

erityisosaamista

Milapron ja HKI:n kaupungin lastensuojelujohtaja= rosvo

ViestiKirjoittaja erityisosaamista » Pe Helmi 09, 2018 10:43 am

Milapron lastensuojeluyksikössä ja Helsingin kaupungin arviointi- ja vastaanottoyksikössä johtajana työskennellyt mies on tuomittu kavalluksista ja petoksista Helsingin hovioikeudessa.
https://www.lokakuunliike.com/ll-uutise ... alluksista

Syytteen mukaan johtaja on kavaltanut Helsingin kaupungin rahavaroja tekemällä niillä hankintoja, jotka ovat tulleet hänen yksityiskäyttöönsä. Syytteen mukaan näin anastetun omaisuuden arvo on ollut 20.771,94 euroa.

Johtaja on tehnyt syytteessä tarkoitetut hankinnat toimiessaan Helsingin kaupungin arviointi- ja vastaanottokeskuksen johtajana.


Kadonneita huonekaluja, puhelimia, videolaitteita..

Hovioikeus pitää asianomistajan laatimaa selvitystä johtajan tekemistä kateisiin jääneistä hankinnoista ja niiden arvosta luotettavana. Johtajan hallusta hänen kotoaan on tavattu muun muassa tilaustyönä valmistettuja huonekaluja. Johtaja on myöntänyt syytteen oikeaksi huonekalujen arvon osalta ja tunnustanut tilanneensa asianomistajan varoilla omaan autoonsa lohkolämmittimen asennuksen ja huollon.
Johtajan hallusta hänen kotoaan on tavattu myös asianomistajan selvityksessä mainitut videokamera, DVD-laite, kannettava Apple -tietokone ja suksiboksi.

Johtaja ei ole esittänyt uskottavaa ja hyväksyttävää syytä näiden asianomistajan varoilla hankittujen omaisuuserien hallussapitoon. Jättämällä palauttamatta hallussaan olleet esineet johtajan on katsottava kavaltaneen omaisuuden tahallaan.

Syyte koskee huomattavaa määrää myös sellaista omaisuutta, joka on jäänyt kokonaan kateisiin
. Asianomistajan luetteloon sisältyy omaisuuseriä, jotka eivät todistajien kertomusten perusteella ole käyttöominaisuuksiltaan soveltuneet tuomitun johtaman lastensuojeluyksikön käyttöön. Tällaisia ovat olleet ainakin runkosängyt, joista hovioikeudessa on kuultu uutena todistajana leirikeskuksen ohjaajaa.

Todistajan kertomuksen perusteella matkapuhelimia on hankittu lukumääräisesti liikaa vastaanottoyksikön tarpeisiin ja käytössä olleiden puhelinten lukumäärään nähden. Hovioikeus ei pidä uskottavana johtajan kertomusta siitä, että kaikki kateisiin jäänyt omaisuus olisi käytetty loppuun tai rikkoutunut ja sittemmin hävitetty. Järkevää epäilyä ei jää siitä, että johtaja on anastanut myös kokonaan kateisiin jäänyttä omaisuutta.

Johtajan on katsottu syyllistyneen törkeään kavallukseen pankkitililtä nostettujen yhteensä 13.250 euron osalta. Sen lisäksi Milapro on vaatinut korvausta johtajalle luovutettujen 7.398,17 euron käteisvarojen, 3.600 euron käteiskassavarojen sekä eräiden luottokorttiostojen osalta.

Kavalluksen kohteena on ollut kokonaismäärältään erittäin arvokas omaisuus ja johtaja on käyttänyt kavalluksessa hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa yksikön johtajana. Rikoslain 28 luvun 5 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdissa säädetyt ankaroittamisperusteet siten täyttyvät. Toimintapa, jossa hankinnat on tehty noudattamatta hankintaohjeita, on mahdollistanut menettelyn jatkumisen pitkään ja osoittaa osaltaan teon suunnitelmallisuutta. Näin ollen tekoa on pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

Myös lasten lahjavarat kavallettiin


Vastaaja on avannut pankkitilin johtamalleen yksikölle annetulle 5.000 euron lahjalle. Vastaaja on nostanut kaikki pankkitillille tallettamansa lahjoitusvarat. Lahjoitusvaroista 3.400 euroa ei ole käytetty arvointi- ja vastaanottoyksikön hyväksi. Vastaaja ei ole kyennyt antamaan tästä rahamäärästä asianmukaista erittelyä taikka luotettavaa selvitystä rahojen käytöstä.

Syyttäjä vaati johtajalle rangaistusta seuraavasti:

Törkeä kavallus
Rikoslaki 28 luku 5 § 1
Lehtonen on Helsingin kaupungin arviointi- ja vastaanottoyksikössä johtajana toimiessaan anastanut Helsingin kaupungin rahavaroja yhteensä 20.771,94 euron arvosta tekemällä erilaisia hankintoja kaupungin tilausjärjestelmän kautta kaupungin maksaessa tilauksen, mutta hankinnat on todellisuudessa tehty johtajan toimesta yksityiskäyttöön. Osa Helsingin kaupungin varoilla hankituista tavaroista on löytynyt johtajan hallusta ja osa tavaroista on jäänyt kateisiin. Kavalluksen kohteena on ollut suuri määrä varoja ja johtaja on käyttänyt hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa. Kavallusta on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

Petos
Rikoslaki 36 luku 1 §
Johtaja on hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttänyt Live Nation Finland Oy:tä maksamaan Helsingin kaupungin arviointi- ja vastaanottoyksikölle tarkoitetun 5000 euron lahjoituksen Suupohjan Osuuspankkiin avaamalleen tilille. Lahjoitusvaroja ei ole käytetty arviointi- ja vastaanottoyksikön hyväksi. Johtajan menettelystä on aiheutunut taloudellista vahinkoa Live Nation Finland Oy:lle 3400 euroa.

Petos
Rikoslaki 36 luku 1 §
Johtaja on hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttänyt Helsingin kaupungin palveluksessa olevaa esimiestään hyväksymään työvuorolistaan tehdyn virheellisen merkinnän varallaolostaan, jolloin johtajalle on perusteettomasti maksettu varallaolokorvausta yhteensä 3060 euroa aiheuttaen sanotun suuruisen vahingon Helsingin kaupungille.

Virka-aseman väärinkäyttäminen
Rikoslaki 40 luku 7 § 1

Johtaja on Helsingin kaupungin virkamiehenä virkaansa toimittaessaan hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä rikkonut virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun sellaisten Helsingin kaupungin varoilla tehtyjen hankintojen osalta, jotka on tehty johtajan yksityiskäyttöön sekä tekemällä kaupungin käyttöön soveltumattomia hankintoja, käyttämällä Helsingin kaupungille osoitettuja lahjoitusvaroja yksityiskäyttöön sekä jättämällä ilmoittamatta lahjoituksesta sosiaalijohtajalle sekä tekemällä puhelin- ja tietotekniikkaan liittyviä hankintoja ilman keskitettyä hankintamenettelyä ja hankkimalla sopimuksenvastaisia laitteita.

Törkeä petos
Rikoslaki 28 luku 5 § 1

Johtaja on nuorisokodin toimitusjohtajana anastanut osakeyhtiön (nyk. Milapro Oy:n) pankkitililtä useassa erässä 13.250 euroa rahaa nostamalla rahat yhtiön pankkitililtä ja käyttämällä rahat itse. Teon kohteena on ollut suuri määrä varoja ja johtaja on käyttänyt hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa yhtiön toimitusjohtajana ja teko on tehty pitkän ajanjakson aikana. Tekoa on kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

Helsingin hovioikeus tuomitsi 26.04.2017 johtajalle syyksi luetuista rikoksista 1-5 ehdollisena 1 vuoden ja 4 kuukautta vankeutta. Rangaistusta alennettiin kahdella kuukaudella käräjäoikeuden tuomiosta.

Johtajan Helsingin kaupungille maksettavaksi tuomittu 20.771,94 euron vahingonkorvaus alennettiin hovioikeudessa 15.000 euroksi . Johtajan Milapro Oy:lle maksettavaksi tuomittu vahingonkorvaus alennettiin 13.250 euroksi.
​Tuomio ei ole lainvoimainen.

(lähde: hovioikeuden seloste)

Rikokset tapahtuivat vuosina 2011-2013.
Vahingonkorvausten alentaminen tuntuu nurinkuriselta, sillä lastensuojelulaitosten johtajat harvoin kärsivät pikkurahan puutteesta. Esimerkiksi lastensuojeluyksikkö Pihakoivun ex-toimitusjohtajan tulot olivat vuonna 2011 peräti 846 941 euroa.

Milapron nuorisokoti mainostaa itseään seuraavasti:
"Vahva henkilöstöresursointi takaa yksilöllisyyden ja jokaisen nuoren tarpeista lähtevän dialogisuuteen ja narratiivisiin menetelmiin perustuvan kasvatus- ja hoitotyön. Arjen toiminta on saatu luotua lempeäksi ja rauhalliseksi. Talo on täynnä naurua ja iloa vaikka asiat ovatkin vakavia."

Tuomittu päätyi Milapron nuorisokodin toimitusjohtajaksi kaverinsa, toisen nuorisokodin toimitusjohtajan kysyttyä häneltä, olisiko hän kiinnostunut projektista. Tuomittu sai lähes vapaat kädet suunnitella nuorisokotia ja " haasteena onkin ollut täyttää ja sisustaa valtava kiinteistö sellaiseksi, että sisääntullessa tuntuu siltä, että lasten on hyvä olla".

Tuomittu johtaja oli työskennellyt yli kaksikymmentä vuotta Helsingin sosiaalivirastossa.

Pitkällisen harkinnan jälkeen Lokakuun Liike päätti julkistaa tuomitun nimen tuomitun vallankäyttäjä-aseman ja rikosten törkeyden vuoksi:
Tuomittu on Pihkapuiston arviointi- ja vastaanottoyksikön johtajana ja Milapro Oy:n Pikku- Nummelan ( Nummela Uusimaa) nuorisokodin toimitusjohtajana toiminut Ari Juhani Lehtonen.

Lehtosen rikokset ovat kuitenkin taloudellisesti vaatimattomia vaikkapa Helsingin kaupungin entisen sosiaalijohtajan Paavo Voutilaisen, Tampereen Pelastakaa Lapset ry:n Kirsti Mannisen, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion rehtorin Juha Martti Valtakorven, Helsingin kaupungin opetusviraston Hannu Suoniemen , Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäen (sd) ja kaupunginjohtaja Juhani Paajasen (sd) , Myyrmäen urheilupuiston puheenjohtaja Heikki Heinimäen (kok) ja ex- toimitusjohtajan Erkki Salon talousrikoksiin ja rikosepäilyihin verrattuna.
Helsingin Sanomat kertoo poliisin epäilevän Helsingin opetusviraston entisen tietohallintopäällikön vieneen miljoonien edestä rahoja, joilla oli tarkoitus hankkia esimerkiksi tietokoneita ja tabletteja kouluihin. Vantaan Sanomat puolestaan kirjoitti kuinka junioriperheiden rahat käytettiin Vantaalla kosteaan juhlintaan.


Lue myös:
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset ... ihdoksilla
http://www.lokakuunliike.com/perheeni-t ... e-ja-kumma
http://www.lokakuunliike.com/avoin-kirj ... ratkaisuna

http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset ... hankkijana
http://www.lokakuunliike.com/myyraumln- ... -miljoonan
http://www.lokakuunliike.com/myyraumln- ... a-perhetta
http://www.lokakuunliike.com/leeni-ikos ... -kuolema-2
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset ... -vaaroista
​http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/tue-lapsia-ja-perheita-ala-lapsibisnesta

Vieras

Re: Milapro Oy (Törkeä kavallus ym.) R 16/679

ViestiKirjoittaja Vieras » Ma Heinä 16, 2018 8:43 am

Vieras kirjoitti:Helsingin Hovioikeudessa on käsitelty törkeää kavallusrikosta joka liityy lastensuojelujärjestö Milapro Oy nimiseen yritykseen. Milapro Oy (ent. Nuorisokoti Nummela Uusimaa Oy, Lastensuojeluyksikkö Nuorisokoti Pikku-Nummela) kertoo levansa laadukkaita ja asiantuntevia lastensuojelu- ja mielenterveyspalveluita tuottava yritys.

Hyperlinkki yrityksen nettisivustolle http://www.milapro.fi/milapro

Google https://www.google.fi/?gfe_rd=cr&ei=TPb ... Oy&spf=304


Helsingin Hovioikeus 2017 (muutama päivä sitten)

Milapro Oy (ent. Nuorisokoti Nummela Uusimaa Oy, Lastensuojeluyksikkö Nuorisokoti Pikku-Nummela)
Asia: Törkeä kavallus ym.
Helsingin Käräjäoikeus 8.2.2016

Diarinumero: R 16/679 (1. osasto)


Tapaukseen liittyvät tiedot "tuomion" voi tilata Helsingin Hovioikeudesta PDF - tiedostona ja maksutta omaan sähköpostiin.

Helsingin Hovioikeus

Käyntiosoite: Salmisaarenranta 7 I, Helsinki
Postiosoite: PL 132, 00181 Helsinki
Puhelin: 029 56 40789 (kirjaamo)
Faksi: 029 56 40512
Sähköposti: helsinki.ho(at)oikeus.fi
Puhelinvaihde: 029 56 40500


Helsingin Käräjäoikeus

Käyntiosoite: Porkkalankatu 13, 00180 Helsinki
Postiosoite: PL 650, 00181 Helsinki
Puhelin: 02956 44200 (vaihde)
Faksi: 02956 44218
Sähköposti: helsinki.ko(at)oikeus.fi


Mehiläisen lastensuojelupalveluja tuottava tytäryhtiö Familar Oy on yrityskaupassa hankkinut 100 % omistusosuuden MilaPro Oy:stä. Familarin ja MilaPron yhdistyessä Suomeen syntyy osaamiseltaan ja monipuolisuudeltaan johtava yksityinen lastensuojelualan palveluntuottaja, joka työllistää noin 1000 ammattilaista.

MilaPro on laadukkaita ja asiantuntevia lastensuojelu- ja mielenterveyspalveluita tuottava yritys, jonka tarjonta kattaa kaikki lastensuojelupalvelut avopalveluista vaativan tason erityisyksiköihin saakka. MilaProhon kuuluva Suomen Perhehoitopalvelut on valtakunnallisesti merkittävä tuetun perhehoidon toimija. Lastensuojelupalvelujen ohella MilaPro tuottaa myös muita hyvinvointiin liittyviä palveluja kuten asumisen tukipalveluja, työllistämistä tukevia palveluja ja neuropsykiatrista valmennusta.

"Laadukkaana, monipuolisena ja vastuullisena palveluntuottajana alalla tunnettu MilaPro oli meille ensisijainen vaihtoehto, kun mietimme, mikä yritys parhaiten sopisi yhteen Familarin kanssa ja mahdollistaisi palvelujen kehittämisen parhaillaan käynnissä olevassa valtakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon murrosvaiheessa. MilaPron mukaantulon myötä pystymme jatkossa tarjoamaan kokonaisvaltaisen lastensuojelun palveluvalikoiman ja hoitoketjun useimmissa maakunnissa.", toteaa Familarin toimitusjohtaja Harri Pomell.

"MilaPron tavoitteena on ollut kehittää mahdollisimman toimivia ja vaikuttavia keinoja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten, sekä perheiden auttamiseksi. Uskomme, että osana Familaria ja Mehiläistä pystymme tarjoamaan tätä yhteistä tavoitetta tukevia entistä monipuolisempia ja laadukkaampia kokonaisuuksia kunta-asiakkaillemme", kommentoi MilaPron perustajiin kuuluva toimitusjohtaja Mika Ingi. "Olemme myös vakuuttuneita siitä, että osana isompaa kokonaisuutta pystymme paremmin turvaamaan työpaikat ja toiminnan jatkuvuuden SOTE-uudistuksen muokatessa koko toimialaa", jatkaa Ingi.

MilaPron henkilöstö jatkaa vanhoina työntekijöinä eikä yritysjärjestely vaikuta hoidossa oleviin asiakkaisiin tai asiakassuhteisiin.

Paluu » Sijaishuolto, huostaanotot ja kaappaukset